Skip til primært indhold

Pårørendetelefonen

Tal med andre pårørende

Pårørendetelefonen er et tilbud om samtaler med fokus på den pårørendes egen trivsel, uanset hvem man er pårørende til. Telefonen kan derfor være et supplerende tilbud til andre foreningers diagnosespecifikke rådgivningstilbud.

Pårørendetelefonens formål er især at støtte og inspirere pårørende til bedre egenomsorg og dermed styrke deres daglige trivsel og langsigtede modstandskraft.

Det er velkendt, at der er et massivt behov for at støtte pårørende i at forbedre deres egen trivsel, fx ved at skabe overblik over belastninger og støttemuligheder. Der er heldigvis kommet mere fokus på de pårørende i de seneste år, men det er stadig kun omkring 20 kommuner, der har ansat en pårørendevejleder.

Det er Pårørendetelefonens ambition at være en håndsrækning til alle de pårørende, som ikke har adgang til hjælp fra en kommunal pårørendevejleder.

Pårørendetelefonen er åben for alle. Telefonen besvares af pårørendementorer, som både fagligt og personligt har stor indsigt i livet som pårørende.

Telefonen er åbent tirsdag 10 – 13 og torsdag 16 – 19.
Pårørendetelefonens nummer er 86 86 43 43.

Læs mere på hjemmesiden paaroer.dk

APPFWU01V