Skip til primært indhold

Nyremedicinsk Afdeling

Vi er en højt specialiseret afdeling, der varetager udredning, behandling, pleje samt kontrol af patienter med forskellige nyresygdomme. Derudover udfører vi dialysebehandling og nyretransplantation til børn og voksne.

Her varetager vi:

 • Udredning af patienter med akut eller kronisk nyresygdom
 • Udredning af nyredonorer
 • Behandling, pleje og undervisning af patienter med akut eller kronisk nyresygdom
 • Kontrol og behandling af nyretransplanterede patienter, voksne såvel som børn
 • Posedialysepatienter, voksne såvel som børn

Første gang du kommer til Nyremedicinsk Afdeling Y, vil det oftest være i vores daghospital. Du vil være henvist fra egen læge, speciallæge eller anden afdeling her på hospitalet. Er du allerede patient her - og der opstår akut sygdom, vil du kunne tale med en læge i Daghospitalet.

 

Kontakt os

Ambulatorium/Daghospital

Kløvervænget 6, Indgang 93, 2. sal, 5000 Odense C


65 41 16 42

Mere information:
Åbningstider hverdage: 08:15 - 15:00

På sengeafsnittet arbejder vi med

 • Diagnostik, behandling og pleje af patienter med nyopdaget nyrelidelse
 • Pleje og behandling af kroniske dialysepatienter (peritonealdialyse/hæmodialyse)
 • Pleje og behandling af nyretransplanterede patienter

Værd at vide - før indlæggelse

På sengeafsnittet har vi planlagte og akutte indlæggelser. Patienter der indkaldes til indlæggelse, vil modtage et indkaldelsesbrev vedlagt yderligere information om formål og indhold af indlæggelsen. Øvrige patienter vil få relevant information udleveret på stedet.

Skal du indlægges - planlagt eller akut vil du blive modtaget direkte på vores sengeafsnit. Når du møder ind, bedes du henvende dig hos sekretæren midt på gangen.

Værd at vide - under indlæggelse

Patientstuerne er 1- eller 2-sengsstuer. Der findes radio og TV på alle stuer, også i opholdsstuen.

Særlige forhold i løbet af døgnet

Vi tilstræber så vidt muligt, at du møder det samme personale under indlæggelsen.

Der er dagligt stuegang mellem kl. 9:00 - 11:00

Det tilstræbes, at alle undersøgelser foregår i dagtiden.

Morgenmad serveres mellem kl. 07:45 - 08:30
Frokost serveres mellem kl. 11:30 - 12:30
Aftensmad serveres mellem kl. 17:30 - 18:30

Kontakt til indlagte patienter

Vi opfordrer til brug af egen mobiltelefon. Undgå helst at ringe i middagsstunden mellem kl. 12.00 - 14.00

Besøgstider for pårørende

Du er velkommen på afdelingen mellem kl. 9.00 - 12.00 og igen mellem kl. 14.00 - 21.00. Eller efter aftale med personalet.

Kontakt os

Sengeafsnit

Kløvervænget 19, Indgang 85, 2. sal, 5000 Odense C


65 41 34 32

Mere information:
Åbent hele døgnet

Hæmodialyse

Her giver vi en behandling, hvor blodet renses ved hjælp af en dialysemaskine, som patienten er tilkoblet i ca. 4 timer ad gangen. Behandlingen kaldes hæmo(=blod)dialyse. De fleste patienter har brug for 3 behandlinger om ugen.
Derudover varetager vi optræning og ambulant kontrol af patienter, der selv passer deres hæmodialyse i hjemmet.
Behandlingen foregår i vores dialyseafsnit i henholdsvis Odense og Svendborg. 

Værd at vide - før opstart af dialyse

Det vil være en rigtig god idé at besøge afdelingen inden første dialysebehandling. Et besøg kan arrangeres via sygeplejerske eller læge. Pårørende er hjerteligt velkommen.

Værd at vide - under dialyse

Under dialyserne sidder man i en stol eller ligger i en seng. Der er TV ved hver enkelt plads. Pårørende er velkomne under dialysen eller under den ambulante kontrol.
Vi planlægger behandlingstiderne for en uge ad gangen for at udnytte kapaciteten bedst muligt. Vi prøver i videst muligt omfang, at tage højde for den enkelte patients ønsker.

Læs mere om dialyse

Kontakt os i Odense

Hæmodialyseafsnit Odense

Kløvervænget 19, Indgang 85, 2. sal, 5000 Odense C


65 41 24 42

Mere information:
Åbningstider hverdage: 07:00 - 21:00
Åbningstider lørdag og søndag: 07:00 - 15:00

Kontakt os i Svendborg

Hæmodialyseafsnit Svendborg

Baagøes Allè 15, Indgang 1, 5700 Svendborg


63 20 20 11

Mere information:
Åbningstider hverdage: 07:30 - 21:30
Åbningstider lørdag og søndag: 07:30 - 15:00

Som højtspecialiseret afdeling på Odense Universitetshospital er forskning en vigtig del af hverdagen og afdelingens fortsatte udvikling. Vi forsker i alle områder inden for nyremedicin (nefrologi) i et tæt samarbejde med Syddansk Universitet. På Nyremedicinsk Afdeling Y er hovedparten af alle speciallæger tilknyttet selvstændig forskning.

Forskningsenheden består af

 • Claus Bistrup, professor og forskningsleder
 • Martin Tepel, professor
 • Minnie Sarwal, adjungeret professor, University of California San Fransisco
 • Karen Detering, adjungeret associate professor, Advance Care Planning Australia
 • Henrik Dimke, professor, IMM Syddansk Universitet 
 • Alexandra Scholze, lektor
 • Hanne Agerskov, klinisk sygeplejeforsker og lektor
 • Hans Dieperink, klinisk lektor
 • Helle Thiesson, klinisk lektor
 • Jan Carstens, klinisk lektor
 • Gitte Rye Hinrichs, post.doc.

Herudover er der i Forskningsenheden yderligere ansat tre projektsygeplejersker, to bioanalytikere, en forskningslaborant og en forskningssekretær.

APPFWU02V