Skip til primært indhold

Samarbejde med kommunen og praksislæger

Da mange af vores patienten er i kontakt med hjemmeplejen, har vi som afdeling et tæt samarbejde med både kommunen samt lægerne i private praksis.

Hvis du før indlæggelsen får hjælp fra kommunens hjemmepleje, vil afdelingen automatisk modtage besked om, hvilke former for hjælp du er visiteret til.

Under din indlæggelse

Under indlæggelsen sker der en løbende vurdering af dine behov for hjælp, og når udskrivelsen nærmer sig, beskriver vi dine behov overfor kommunen. Kommunen afgør herefter, hvilke former for hjælp, der skal tilbydes dig efter indlæggelsen. Sygehuset har således ikke mulighed for at bestemme, hvilken hjælp der bliver givet. Sygehuset har heller ikke mulighed for at bestemme, om du kan tilbydes en evt. aflastningsplads eller plejehjemsplads.

Sygehuset kommunikerer telefonisk med hjemmeplejen inden din udskrivelse og sender en udskrivelsesplan til kommunen. Hvis du får en genoptræningsplan med hjem efter din indlæggelsen, vil den ligeledes blive sendt til kommunen sammen med en opdateret medicinliste.

Efter din udskrivelse fra G-sengeafsnit

Når du bliver udskrevet, bliver din egen læge via et lægebrev orienteret om årsagen til din indlæggelse og hvilken behandling du har modtaget. Lægebrevet sendes elektronisk til din læge. I lægebrevet fremgår det også, om du har behov for at kontakte egen læge efter udskrivelsen, og om der er planlagt ambulant opfølgning i Geriatrisk Ambulatorium eller evt. anden afdeling.

 

APPFWU02V