Skip til primært indhold

Velkommen til Q1

På afdelingen modtager vi patienter til udredning og behandling af infektionssygdomme. De fleste af vores patienter bliver akut indlagt og en del bliver isoleret i forbindelse med deres indlæggelses-forløb.

Velkommen til Q1

Afdelingen har 15 sengepladser, som er fordelt på tosengsstuer, enkeltstuer og isolationsstuer. Vi har også en stue (QIMA), som vi bruger til kritisk syge patienter.

Da mange patienter kræver isolation, betyder det, at vi med kort varsel, kan blive nødt til at flytte allerede indlagte patienter fra en stue til en anden.

Hvis der er isolation på en stue, vil der hænge et skilt på døren, og skiltene skal respekteres.

Læs mere om isolation her.

På afdelingen arbejder forskellige faggrupper. Der er både sygeplejersker, læger, social- og sundhedsassistenter og en lægesekretær. Du vil også kunne møde studerende og elever fra forskellige sundhedsfaglige uddannelser. Derudover samarbejder Q1 med fysioterapeuter, socialrådgivere, diætister og ergoterapeuter. Desuden kommer sygehuspræsten i afdelingen én gang om ugen.

I hverdagene er der sædvanligvis stuegang kl. 9.00-12.00. I weekender og på helligdage er der ikke almindelig stuegang. Kun akutte ting vil blive drøftet med vagthavende læge.

Du og dine pårørende har mulighed for at få en samtale med en læge, hvis du/I har behov for det. Tidspunktet for samtalen aftales med plejepersonalet og/eller lægen og vil oftest foregå efter kl. 13.30.

Du og dine pårørende er altid velkomne til at stille spørgsmål til personalet - også telefonisk. Vi har imidlertid tavshedspligt og det betyder, at vi skal have din tilladelse, før vi kan oplyse dine pårørende om din tilstand.

Pga. vagtskifte og stuegang beder vi jer respektere, at vi ikke kan besvare forespørgsler i tidsrummene kl. 7.00-11.00 samt kl. 15.00-17.00.

Telefonnummer til afdelingen: 6541 2662

Telefonnummer til mobil patienttelefon: 5140 8926.
Når du ringer til afdelingen på patienttelefonen, sørger personalet for, at telefonen bliver bragt ind til patienten.

Du må gerne have mobiltelefon med under din indlæggelse. Den skal blot være slukket mellem kl. 12.00-14.00 samt efter kl. 22.00.

Der er ingen faste besøgstider på afdelingen, men der er middagshvil kl. 12.00-14.00, hvor der skal være ro på stuerne. Efter kl. 21 er det ikke muligt at have besøgende.

Vi serverer tre hovedmåltider og tilbyder kaffe/the med småkage/brød eftermiddag og aften. Hvis du har problemer med appetitten, er der mulighed for at få tilrettelagt din kost individuelt. Hvis du er oppegående, beder vi dig hente din mad og dine drikkevarer ved køkkenet. Af hygiejniske årsager er der ingen adgang for patienter eller pårørende i køkkenet.

Der er rygeforbud på Odense Universitetshospital. Rygning må kun foregå i de udendørs kabiner.

Personalet kan ikke hjælpe med, at du kan komme ud for at ryge, men du kan få nikotinprodukter og hjælp til at stoppe med at ryge, mens du er indlagt.

Vi anbefaler, at du tager så få værdier med som muligt, for afdelingen er ikke ansvarlig for disse under indlæggelsen. Mindre værdigenstande og kontanter kan vi dog som regel opbevare i et aflåst skab i afdelingen.

Vi vil i det hele taget opfordre dig til at tage så få ejendele med som muligt. Skulle du have fået rigeligt med, vil vi opfordre dig til at give dine pårørende tingene med hjem.

Medbragt medicin vil vi normalt ikke anvende under indlæggelsen - send det derfor gerne det med evt. pårørende hjem.

Patienthotellet ligger tæt ved højhuset. Hvis du er oppegående og klarer dig selv, er det muligt, at du kan bo og spise der. Din behandling m.m. vil fortsat foregå i afdelingens regi.

Læs mere om patienthotellet her.

Under indlæggelsen får du en kontaktperson. Kontaktpersonens opgave er at: 

  • Være koordinator i forhold til de forskellige undersøgelser, behandlinger og lignende, som du skal igennem under din indlæggelse
  • Skabe kontakt til øvrige fagpersoner i afdelingen
  • Stå til rådighed for dig og dine pårørende, hvis I har spørgsmål eller problemstillinger, som I har brug for at drøfte
  • Hvis din kontaktperson har fri eller af anden årsag er fraværende, vil en anden person overtage opgaverne.
APPFWU02V