Skip til primært indhold

Om CAKS

Information og kontaktoplysninger

CAKS er et murstensløst center på OUH, der varetager koordinering af tværdisciplinære forløbsprogrammer for arvelige og komplekse sygdomme.

Formålet med CAKS er at kunne tilbyde forløbsprogrammer til patienter med sjældne, arvelige og komplekse sygdomme, hvor der vurderes at være behov for koordinering af forløbet for den enkelte patient. Forløbsprogrammerne er udarbejdet med inddragelse af alle relevante specialers ekspertise. 

Administrationen i CAKS er placeret på Klinisk Genetisk Afdeling.

Se opgaver under CAKS nedenfor.

Se organisationsdiagram her (link kommer senere)

CAKS' opgaver

Centrets opgaver varetages i tæt samarbejde med kliniske og parakliniske afdelinger på OUH:

 • Etablering af koordinerede forløbsprogrammer samt tildeling af primær forløbsansvarlig afdeling og læge
 • Tilknytning af sygdomsforløbsansvarlige læger til sygdomme under CAKS
 • Sikring af transitionsforløb
 • Sikring af genetisk udredning og rådgivning
 • Afvikling af multidisciplinære teammøder/programledelsesmøder.

Alle afdelinger (kliniske og parakliniske) på OUH har én sjældneansvarlig med følgende opgaver:

 • For sygdomme hvor den pågældende afdeling indgår i forløbsprogrammet, udpeger den sjældneansvarlige en sygdomsforløbsansvarlig for den pågældende sygdom
 • Kontaktperson for CAKS ved tilknytning af nye sygdomme til CAKS.

En afdeling kan have flere sygdomsforløbsansvarlige med følgende opgaver:

 • Ansvarlig for forløbsprogrammet for en given sjælden sygdom inden for eget speciale
 • Bidrage til kliniske retningslinjer
 • Deltage i multidisciplinære teammøder/programledelsesmøder.

For hver given sygdom aftales, hvilken læge og dermed afdeling der er patientforløbsansvarlig. Det vil enten være en kliniker fra det speciale, der er primært involveret i sygdommen, eller en kliniker fra Klinisk Genetisk Afdeling/CAKS, der varetager følgende opgaver:

 • Ansvarlig for patientforløbsbeskrivelse i relation til den givne sygdom
 • Overordnet ansvarlig for forløbsprogram for den givne sygdom
 • Bidrage til kliniske retningslinjer (lokale eller anbefalede)
 • Deltage i multidisciplinære teammøder/programledelsesmøder.

Louise Lehmann Christensen

Overlæge, lægelig leder af CAKS og ERN-sekretariatet

Klinisk Genetisk Afdeling


65 41 21 86

Marianne Præstegaard

Oversygeplejerske, genetisk vejleder

Klinisk Genetisk Afdeling


65 41 39 74 eller 21 26 28 58

Lilian Bomme Ousager

Cheflæge, professor

Klinisk Genetisk Afdeling


65 41 16 05 eller 26 80 36 27

Susan Bundgaard Andreasen

Lægesekretær, sekretær i CAKS

Klinisk Genetisk Afdeling


65 41 17 25

Susana Aagaard Rasmussen

CAKS-koordinator, sygeplejerske

Klinisk Genetisk Afdeling


65414671

Belmina Basic

CAKS-koordinator, sygeplejerske

Klinisk Genetisk Afdeling


65417157

CAKS' adresse

Klinisk Genetisk Afdeling

J.B. Winsløws Vej 15, 1. sal, 5000 Odense C


65 41 17 25
APPFWU01V