Skip til primært indhold

Q Daghospital

Kort fortalt

Når pleje og behandling af en patient med infektionssygdomme ikke kræver indlæggelse, foretages udredning og behandling på Infektionsmedicinsk Daghospital Q. Det kan for eksempel være i forbindelse med langvarig, intravenøs antibiotisk behandling eller biopsier i forbindelse med et udredningsforløb. Disse patienter overnatter enten i eget hjem eller på patienthotellet.

Patienter bliver henvist til daghospitalet enten ved udskrivelse på Q's sengeafsnit eller bliver henvist fra enten privat praktiserende læge eller Fælles Akut Modtagelse på OUH.

Daghospitalets opgaver udføres af en læge og en sygeplejerske. Sygeplejersken fungerer som kontaktperson for alle patienter. Derudover er der tilknyttet en socialrådgiver til daghospitalet, ligesom afdeling Q også er uddannelsessted for læger og sygeplejersker. Uddannelsessøgende kan derfor have studiedage i daghospitalet. 

Daghospitalet varetager desuden vejledning, udredning og behandling af medarbejdere, som har fået en stikskade i forbindelse med sit arbejde på OUH, i hjemmeplejen i Odense Kommune eller i Odense Renovationsselskab.

APPFWU01V