Skip til primært indhold

Om UAG

Ulykkes Analyse Gruppen - Forskningsinstitution under Ortopædkirurgisk afdeling O


Er en forskningsinstitution under Ortopædkirurgisk afdeling O, Odense Universitetshospital.

Formålet er at skabe et kvalificeret grundlag for ulykkesforebyggelse ved at registrere, analysere og formidle oplysning om ulykker.

Hvad kan vi ?

Ulykkes Analyse Gruppen har siden 1972 udviklet systemer til at beskrive årsager til ulykker hos de cirka 60.000 patienter, der årligt registreres og behandles i skadestuen ved Odense Universitetshospital. Data anvendes til at analysere omfang og alvorlighed af ulykker og personskader, og til at foretage dybdestudier af specielle ulykkestyper. Resultater formidles til beslutningstagere og offentlighed.

Vores styrke er: 

Stor erfaring i dataindsamling og bearbejdning inden for ulykkesområdet. 
Registreringen omfatter en repræsentativ stikprøve på knap 5 % af Danmarks befolkning.
En arbejdsform, der medinddrager interessenterne i opgaveløsningen, og som sikrer hurtig og smidig afrapportering.
En omfattende litteratursamling om ulykkesforskning.

Information 

Baseret på data indsamlet i skadestuen, OUH, udgiver Ulykkes Analyse Gruppen løbende artikler og tabeloversigter vedrørende ulykkesanalyse og forebyggelse. Endvidere offentliggøres videnskabelige artikler i medicinske fagtidsskrifter samt forskningsrapporter baseret på UAG's arbejde. Herudover besvares et stort antal henvendelser fra pressen, organisationer, uddannelsesinstitutioner samt private.

Igangværende aktiviteter:

Løbende overvågning af udviklingen i trafiktilskadekomst og færdselsuheldsstastikkens dækningsgrad.
Registrering af svært kvæstede (multitraumer), herunder kvalitetssikring af behandlingen. 
Skader forårsaget af forsætlig vold i Odense kommune.
Fyrværkeriskader i de to døgn ved nytårsskiftet (landsdækkende)
Børneulykker i samarbejde med Børneulykkesfonden.
Projektsamarbejde på arbejdsulykkesområdet med Region Midt - Herning Sygehus. 

Datagrundlag:

Generel Ulykkesregistrering
Trafik Ulykkesregistrering herunder stedfæstelse af trafikulykker
Multitraumeregistrering (landsdækkende RKKP) 
Hoftenære frakturer (landsdækkende RKKP) 
Registrering af fyrværkeri skader (landsdækkende)

Oplysninger:

Ønskes flere oplysninger, findes der en lang række opgørelser om forskellige emner under ikonet "Nyeste statistikker og opgørelser"

Desuden kan vi altid kontaktes på uag@rsyd.dk for yderligere oplysninger.

APPFWU02V