Skip til primært indhold

Principper for korte nyhedsindslag og dag-til-dag-produktioner

Ønsker du at lave korte optagelser og interviews på OUH, skal du følge seks principper.

Den rette balance mellem åbenhed og hensyn 

OUH ønsker at give alle, som er i kontakt med hospitalet, mulighed for at deltage i den offentlige debat. Samtidig vil vi gerne være med til at vise danskerne, hvordan hverdagen ser ud på et sygehus og formidle den seneste forskning og behandling.

Mediernes færden må dog ikke være til gene for patienter, pårørende eller medarbejdere. Vi må ikke dele patienters private helbredsoplysninger uden samtykke, og både patienter og pårørende kan være i sårbare situationer, hvor de har brug for ikke samtidig at skulle forholde sig til medieopmærksomhed. På samme måde skal medarbejdere også kunne fokusere på deres kliniske arbejde.

Følg disse seks principper, når du er på OUH’s matrikler

Ingen patienter, pårørende eller medarbejdere må filmes, fotograferes eller interviewes uden samtykke. OUH bistår gerne med at indhente samtykke fra personer, som vi sammen aftaler skal indgå i optagelserne. Hvis pressen derudover filmer eller tager billeder af folk, fx tilfældigt forbipasserende, er det op til redaktionen at kunne dokumentere, at der foreligger et udtrykkeligt samtykke.

Patienter og pårørende skal give skriftligt samtykke på OUH’s samtykkeerklæring, hvis medarbejderne i forbindelse med optagelserne skal kunne udtale sig om ellers tavshedsbelagte oplysninger vedrørende patientens diagnose, sygdomsforløb m.m.

Familie, pårørende eller værger kan aldrig give samtykke på en myndig eller umyndiggjort patients, pårørende eller medarbejders vegne. OUH tillader derfor heller ikke optagelser af eksempelvis bevidstløse eller midlertidig inhabile, selvom der efterfølgende forventes at kunne indhentes skriftligt samtykke

Enhver sundhedsperson, der deltager i patientbehandling kan på ethvert tidspunkt forlange optagelser indstillet, herunder bestemme, at journalister og fotografer on-location forlader behandlingsstedet, hvis det skønnes, at hensynet til patienten eller behandlingssituationen tilsiger dette. Det gælder fx, hvis der uventet opstår alvorlig sygdom, komplikationer eller dødsfald.

Fotografier og tv-optagelser må ikke bruges i andre sammenhænge f.eks. i form af arkivbilleder, dækbilleder og/eller korte klip end den oprindelige uden samtykke fra de afbildede patienter og medarbejdere.

Ved større produktioner – for eksempel optagelser til dokumentarudsendelser – eller hvor journalister får udvidet adgang til at følge patienterne i forbindelse med for eksempel operationer eller ekstra sårbare forløb, skal der følges særlige retningslinjer. Kontakt OUH's presserådgivere for mere info. 

Større produktioner?

Ønsker du at lave større produktioner eller dokumentarer, er der sandsynligvis behov for, at vi indgår en samarbejdskontrakt. Det kan fx være optagelser i forbindelse med komplicerede behandlingsforløb eller store operationer, eller hvis du gerne vil følge medarbejdere og patienter i følsomme situationer. Kontakt OUH's presserådgivere for mere information.

APPFWU02V