Skip til primært indhold

Vi har to højt specialiserede funktioner indenfor asbestose og inhalationsallergiprovokation i eget provokationskammer i samarbejde med Lungemedicinsk Afdeling J, OUH. Vi har en særlig forpligtigelse til at tage os af patienter fra hele Region Syddanmark.

APPFWU01V