Skip til primært indhold

Klinik for Musikersundhed modtager musikere til undersøgelse for arbejdsrelaterede lidelser og sygdomme med henblik på diagnostisk udredning, udredning af sammenhæng mellem lidelsen og arbejdet som musiker, udarbejdelse af behandlingsplan og forebyggende tiltag. Vi samarbejder tæt med andre lægelige specialer på Odense Universitetshospital i forbindelse med diagnostik og behandling. 

APPFWU02V