Skip til primært indhold

Adgangskort til uddannelsessøgende

Information om adgangskort på matriklerne OUH Odense og Svendborg

Odense

Som uddannelsessøgende på OUH, Odense Universitetshospital får du et adgangskort, som foruden at være et ID-kort der skal bæres synligt, også er nøglen til hospitalet og det skal opbevares som sådan.

Adgangskortet giver adgang til hospitalets hoveddøre, personaleindgange, omklædningsrum, personaleparkering, cykelparkering samt til relevante døre i din afdeling/område.

Sygeplejestuderende på 6. semester får desuden adgang til medicinrum på respektive afdelinger, forudsat at de har gennemført og bestået e-læringskurset medicinhåndtering, inden den studerende påbegynder den kliniske undervisningsperiode.

Når du starter i din 1. praktik her på OUH bliver du sendt over til Bygningsdrift og Service, hvor du får taget et billede og får udleveret dit kort. Adgangskortet er aktivt i den periode du er på hospitalet.

Svendborg

På Svendborg sygehus fungerer adgangskort ikke som 'nøgle' til alle døre.

Her vil du som uddannelsessøgende få udleveret et gæstekort.
Til sygeplejestuderende på 6. semester (som har bestået medicintesten), vil få udleveret et gæstekort med adgang til medicinrum.

Endvidere modtager du en nøgle til at komme ind i bygningen med.

APPFWU01V