Skip til primært indhold

Når du bliver henvist til undersøgelse på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, er det fordi din egen læge, speciallæge, fagforening eller arbejdsmiljøorganisation på arbejdspladsen mener, at der kan være en sammenhæng mellem din sygdom eller symptomer og dine arbejdsforhold.

Den arbejdspsykologiske undersøgelse varetages af en af klinikkens psykologer. De har alle en bred erfaring med forhold i arbejdet, der kan bevirke udvikling af psykiske belastningssymptomer og stress relateret psykisk sygdom.

Den arbejdspsykologiske undersøgelse er omfattende og indeholder samtale om dine arbejdsforhold, de generelle forhold i dit liv, et diagnostisk interview samt screening med psykologiske test. Undersøgelsen varer typisk  to timer.

Undersøgelsen munder ud i en vurdering og diagnosticering at din tilstand, samt en vurdering af en mulig sammenhæng mellem de arbejdsmæssige forhold og dine symptomer / sygdom. På baggrund af undersøgelsen vil psykologen rådgive dig og din læge vedrørende en eventuel sygemelding, behandlingsmuligheder og din arbejdssituation.

I forlængelse af undersøgelsen kan psykologen foreslå opfølgende samtaler, med henblik på yderligere rådgivning. Dette vil særligt være i forbindelse med en forestående eller igangværende proces for tilbagevenden til arbejdet. Er du på en arbejdsplads, hvor  der er behov for ændringer på arbejdsforholdende,  kan psykologen  støtte dig i at få drøftet ændringer med arbejdsgiver. Dette kan ske ved et besøg på din arbejdsplads. Et arbejdspladsbesøg vil kun ske med dit samtykke.

Som del af den arbejdspsykologiske undersøgelse, vil det også blive vurderet, om du vil kunne have gavn af at deltage på klinikkens stress håndterings forløb. Hvis dette er tilfældet vil psykologen, med dit samtykke, henvise til dette tilbud (se under stressklinik)

Ved enhver undersøgelse tager vi stilling til, om der skal rejses en arbejdsskadesag og foretages anmeldelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og eventuelt til Arbejdstilsynet, hvis dette ikke allerede er gjort.

Der vil blive fremsendt kopi af behandlingsplan til din egen læge. Du må forvente, at der kan gå lidt tid, før din journal afsluttes herfra, men en dag efter journalens afslutning kan du se den på www.sundhed.dk

 

 

 

APPFWU01V