Skip til primært indhold

Formålet med den arbejdspsykologiske undersøgelse er at afklare, om din sygdom/dine symptomer er arbejdsbetinget.

Den arbejdspsykologiske undersøgelse kan vare op til to timer. Du vil blive adspurgt grundigt om dit sygdomsforløb, nuværende og tidligere ansættelser, arbejdsmiljøbelastninger samt andre faktorer i dit liv, der kan have betydning for undersøgelsen. Endvidere vil psykologen ved undersøgelsen måske bede dig besvare nogle spørgeskemaer omkring dine nuværende symptomer. Til sidst vil psykologen give sin foreløbige vurdering og lægge en plan for det videre forløb.

I forlængelse af undersøgelsen kan psykologen foreslå opfølgende samtaler, hvis der er behov for dette, ligesom psykologen i begrænset omfang kan give dig råd og vejledning i forhold til lindring af symptomer, der er opstået i forbindelse med din lidelse. Er du i arbejde, og er der behov for ændringer på arbejdspladsen, kan vi støtte dig i at få forholdene ændret. Dette kan for eksempel gøres med et besøg på din arbejdsplads og altid kun med dit samtykke.

Undersøgelsen munder ud i en vurdering og diagnosticering af den psykiske tilstand samt vurdering af mulig sammenhæng mellem de arbejdsmæssige forhold og den psykiske tilstand. På baggrund af undersøgelsen vil psykologen rådgive dig omkring din arbejdssituation samt eventuelle behandlingsmuligheder i forhold til den psykiske tilstand.

Ved enhver undersøgelse tager vi stilling til, om der skal rejses en arbejdsskadesag og foretages anmeldelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og eventuelt til Arbejdstilsynet, hvis dette ikke allerede er gjort.

Der vil blive fremsendt kopi af behandlingsplan til din egen læge. Du må forvente, at der kan gå lidt tid, før din journal afsluttes herfra, men en dag efter journalens afslutning kan du se den på www.sundhed.dk

APPFWU02V