Skip til primært indhold

Ambulatorium

Samtaler med læge og sygeplejeske før evt. operation samt forskellige kontrolforløb

Modtagelse i ambulatoriet


Den dag du møder i ambulatoriet, vil du blive modtaget af en lægesekretær, som vil koordinere dit undersøgelsesforløb den pågældende dag. Hun vil løbende orientere dig om årsagen til en eventuel ventetid imellem de forskellige undersøgelser og samtaler den pågældende dag. I ambulatoriet er også ansat en sygeplejefaglig koordinator.

Vi gør alt for at overholde den tid, du er tilsagt til undersøgelse. Du kan dog under dit besøg opleve ventetid. Ventetiden kan skyldes, at der afventes en læge eller, at der er akutte patienter.

Ved operation


Operation kan komme på tale ved mere fremskreden lidelse. Hvis du tilbydes en operation, vil du samme dag blive undersøgt af en læge mhp bedøvelse ved operation. Ved nogle lidelser vil der også være behov for, at du taler med en fysioterapeut den pågældende dag.

Efterkontrol


Efter indlæggelse kan der være behov for ambulant opfølgning.

APPFWU01V