Skip til primært indhold

Om afdelingen

Information om Nuklearmedicinsk Afdeling

Vi foretager

  • PET-scanninger og andre nuklearmedicinske undersøgelser med radioaktive sporstoffer
  • Klinisk fysiologiske undersøgelser uden radioaktive sporstoffer
  • Behandling med radioaktive lægemidler

Vi modtager patienter fra sygehuse og praktiserende læger patienter på Fyn og i Sydjylland.

På Nuklearmedicinsk Afdeling møder du forskellige faggrupper, som arbejder sammen om at give dig en god oplevelse og det bedste forløb. Afdelingen er også uddannelsessted for sundhedspersonale inden for de forskellige faggrupper.

Vi forsker også og ønsker at bidrage til at fremskaffe fundamental viden om menneskets organisme og dens sygdomsprocesser. Vi vil nyttiggøre denne viden til at forlænge det sunde liv, begrænse lidelse og nedsat formåen på grund af sygdom.

Ved nuklearmedicinske undersøgelser anvendes radioaktive sporstoffer, der sprøjtes ind i en blodåre. Efter sporstoffet er kommet ind i kroppen, lokaliseres det med et gamma eller SPECT-kamera, der tager billeder af f.eks. knogler, nyrer, lever eller hjerte. Resultatet af undersøgelserne bruges til i udredningen af forskellige sygdomme.

Klinisk fysiologiske undersøgelser kan være kan være lungefunktionsundersøgelser, perifere blodtryksmålinger på benene og ultralydsskanninger af blodkar.

Ved PET-skanning (positron emissions tomografi) anvendes en særlige radioaktive sporstoffer. Hyppigst anvendes et radioaktivt mærket sukkerstof, der sprøjtes ind i en blodåre, til påvisning af væv med højere sukkeromsætning end normalt - f.eks. kræftvæv og betændelser. Oftest udføres samtidig CT-skanningen med et kontrastmiddel, som man drikker og/eller får sprøjtet ind i en blodåre på armen.

Alle grundstoffer kan findes i flere former, såkaldte isotoper. Visse isotoper er ustabile og udsender derfor radioaktiv stråling. Det er disse ustabile isotoper, i daglig tale kaldet radioaktive sporstoffer, man benytter sig af ved en nuklearmedicinske og PET undersøgelse.  

De to hyppigste anvendte radioaktive sporstof er Technetium-99m og F-18-FDG. Stofferne har ingen bivirkninger og er hurtigt ude af kroppen (halveringstiden er henholdsvis 6 timer og 2 timer). Den stråledosis der gives ved undersøgelserne er beskeden og kan sammenlignes med visse røntgenundersøgelser.

APPFWU01V