Skip til primært indhold

Information til fagprofessionelle

Børnekirurgi på OUH dækker alle kirurgiske sygdomme hos børn.

Traditionelt har børnekirurgi været begrænset til abdominal børnekirurgi. I Sundhedsstyrelsens notat fra 2002 er området beskrevet som: ”Fagområdet børnekirurgi omfatter udredning, behandling og kontrol af børn med medfødte misdannelser og erhvervede sygdomme og skader i spiserør, mave- og tarmkanal, lever, galdeveje, bugspytkirtel, urinveje og kønsorganer, hvor operative indgreb er eller kan blive et væsentligt led i behandlingen”.

OUH har valgt, at det børnekirurgiske område hos os dækker alle kirurgiske sygdomme hos børn, jvnf. de involverede afdelinger, med mange fællestræk m.h.t. aldersfordeling, behandlingstyngde, hyppig tilstedeværelse af flere medfødte misdannelser m.v.

Et vigtigt strategisk mål for Børnekirurgisk Center på OUH er at sikre det gode forløb for både børn og forældre.

I det gode forløb prioriteres:

Information

  • God og tilstrækkelig information om det forventede forløb
  • Klare aftaler

Kommunikation

  • Træning i at tale med børn (og deres forældre).
  • Genkendelighed i behandling og mødet med personale

Få overgange

  • Så få overgange mellem afdelingerne som muligt
  • Forløb med klare overgange mellem børne- og voksenforløb (f.eks. diabetes og Crohn)

Inddragelse

  • Forældre-inddragelse/frivillige/sponsorer – involvering af både forældre og ”eksterne” som kan bidrage til gode forløb.
  • Forældre og børn kan følges ad – forældre kan følge barnet i (næsten) hele forløbet

Samarbejde

  • Brugergruppe (patienter/børn og forældre)
  • Respekt for særlige forudsætninger og vilkår for børn og forældre, herunder forhold som er anderledes end ”normen” (forældreløse, delebørn/deleforældre etc.)

Det enkelte forløb bør være så godt som muligt for både børn og forældre og hvor menneskelighed og involvering er i centrum. 

Risby K, Husby S, Qvist N, Jakobsen MS.
High mortality among children with gastroschisis after the neonatal period: A long-term follow-up study
J Pediatr Surg. 2016 Sep 2. pii: S0022-3468(16)30298-6. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2016.08.022. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 27665495.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27665495

 

Pedersen RN, Markøw S, Kruse-Andersen S, Qvist N, Gerke O, Husby S, Agertoft L.
Long-term pulmonary function in esophageal atresia - A case-control study
Pediatr Pulmonol. 2017 Jan; 52(1):98-106. doi: 10.1002/ppul.23477. PubMed PMID: 27164020.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27164020

 

Varkey J, Simrén M, Jalanko H, Oltean M, Saalman R, Gudjonsdottir A, Gäbel M, Borg H, Edenholm M, Bentdal O, Husby S, Staun M, Mäkisalo H, Bosaeus I, Olausson M, Pakarinen M, Herlenius G.
Fifteen years' experience of intestinal and multivisceral transplantation in the Nordic countries
Scand J Gastroenterol. 2015 Mar; 50(3):278-90. doi: 10.3109/00365521.2014.999255. PubMed PMID: 25592555.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25592555 

Model Børnekirurgisk Center OUH

APPFWU02V