Skip til primært indhold

Følg byggeriet af det nye OUH

Her kan du se billeder fra byggepladsen for Danmarks største nybyggede hospital

Koblingen mellem det nye OUH og det sundhedsfaglige fakultet på SDU

Koblingen mellem det nye OUH og det sundhedsfaglige fakultet på SDU

Indvendigt gangareal i behandlingsområdet - byggepladsen for det nye OUH januar 2022

Indvendigt gangareal i behandlingsområdet

Væggene med huller til observation ind til intensivstuerne er sat op - marts 2022

Væggene med huller til observation ind til intensivstuerne er sat op

Gangbroerne mellem bygningerne er nu etablerede   - marts 2022

Gangbroerne mellem bygningerne er nu etablerede

Facader og vinduerne er monterede, men rummene fremstår stadig rå   - marts 2022

Facader og vinduerne er monterede, men rummene fremstår stadig rå

Et kig på en af atriumgårdene i byggeriet   - marts 2022

Et kig på en af atriumgårdene i byggeriet

Facaden på enden af det kommende FAM  - marts 2022

Facaden på enden af det kommende FAM

Enden af Vidensaksen ved hovedindgangen og et kig ned langs behandlingsbygning vest  - marts 2022

Enden af Vidensaksen ved hovedindgangen og et kig ned langs behandlingsbygning vest

Den kommende Food Hall for patienter, pårørende og medarbejdere  - marts 2022

Den kommende Food Hall for patienter, pårørende og medarbejdere

Det kommende loft med loftsvinduer i Food Hall  - marts 2022

Det kommende loft med loftsvinduer i Food Hall

Installationerne kommer på plads i de rå rum   - marts 2022

Installationerne kommer på plads i de rå rum

Udkig til længe i den sydvestlige sygehusdel

Udkig til længe i den sydvestlige sygehusdel

Langs siden af den vestlige del af byggeriet

Langs siden af den vestlige del af byggeriet

Etablering af overgang fra FAM

Etablering af overgang fra FAM

Steno Diabetes Center - september 2023

Steno Diabetes Center

Facadearbejde af psykiatrien - september 2023

Facadearbejde af psykiatrien

Psykiatrien - september 2023

Psykiatrien

Kobling mellem Steno Diabetes Center og Psykiatrien - september 2023

Kobling mellem Steno Diabetes Center og Psykiatrien

Gangbroen fra Psykiatrien til Steno Diabetes Center - september 2023

Gangbroen fra Psykiatrien til Steno Diabetes Center

Midtpunktet i Steno Diabetes Center - september 2023

Midtpunktet i Steno Diabetes Center

Dronebillede af det nye OUH september 2023

Dronebillede af det nye OUH september 2023

Dronebillede af det nye OUH september 2023

Dronebillede af det nye OUH september 2023

Dronebillede af det nye OUH september 2023

Dronebillede af det nye OUH september 2023

Tag en tur henover byggepladsen på det nye OUH (forår 2024)

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Byggeriet af det nye OUH i januar 2022

Byggeriet af det nye OUH i januar 2022

De rå rum på det nye OUH på byggepladsen januar 2022

De rå rum på det nye OUH på byggepladsen januar 2022

Facaderne på behandlingsområdet Vest på byggepladsen januar 2022

Facaderne på behandlingsområdet Vest på byggepladsen januar 2022

Et kig mellem bygningerne på byggepladsen for det nye OUH januar 2022

Et kig mellem bygningerne på byggepladsen for det nye OUH januar 2022

Solnedgang over byggeriet af det nye OUH - januar 2022

Solnedgang over byggeriet af det nye OUH - januar 2022

Koblingen mellem SDU og det nye OUH på byggepladsen for det nye OUH januar 2022

Koblingen mellem SDU og det nye OUH på byggepladsen for det nye OUH januar 2022

Facaderne på behandlingsområde øst på det nye OUH i januar 2022

Facaderne på behandlingsområde øst på det nye OUH i januar 2022

Facade på behandlingsområde vest  på det nye OUH januar 2022

Facade på behandlingsområde vest på det nye OUH januar 2022

Behandlingsbygninger sydøst i december 2021

Behandlingsbygninger sydøst i december 2021

Kig ned af letbanen langs Vidensaksen midt i byggeriet af det nye OUH i december 2021

Kig ned af letbanen langs Vidensaksen midt i byggeriet af det nye OUH i december 2021

FAM og behandlingsbygningerne i sydvest på det nye OUH i december 2021

FAM og behandlingsbygningerne i sydvest på det nye OUH i december 2021

Letbanen kører testkørsel gennem byggeriet af det nye OUH

Letbanen kører testkørsel gennem byggeriet af det nye OUH

Man kan allerede se de første eksempler på den kunst, der kommer på facaderne

Man kan allerede i 2021 se de første eksempler på den kunst, der kommer på facaderne

I Vidensaksen kan man se hele vejen ned gennem det lange byggeri

I Vidensaksen kan man se hele vejen ned gennem det lange byggeri

Dumper kører mellem bygningerne på byggepladsen

Dumper kører mellem bygningerne på byggepladsen

Facaderne er på plads på store dele af byggeriet

Facaderne er på plads på store dele af byggeriet

De indvendige trapper er monteret, men mangler sidste finish

De indvendige trapper er monteret, men mangler sidste finish

Koblingen mellem SDU og det nye OUH på byggepladsen for det nye OUH januar 2022

Koblingen mellem SDU og det nye OUH på byggepladsen for det nye OUH januar 2022

Facade på den kommende akutmodtagelse - foråret 2022

Facade på den kommende akutmodtagelse - foråret 2022

Råmure med installationer på vej indvendigt - foråret 2022

Råmure med installationer på vej indvendigt - foråret 2022

Det store byggeri fra luften, hvor man kan se ringvejen hele vejen rundt

September 2021: Det store byggeri fra luften, hvor man kan se ringvejen hele vejen rundt

Råmure med installationer på vej indvendigt - foråret 2022

Råmure med installationer på vej indvendigt - foråret 2022

Facade på byggeriet af det nye OUH - januar 2022

Facade på byggeriet af det nye OUH - januar 2022

Facade på byggeriet af det nye OUH - januar 2022

Facade på byggeriet af det nye OUH - januar 2022

Udsyn over byggeriet fra sydøst juni 2022

Udsyn over byggeriet fra sydøst juni 2022 - solcelleparken i nederste venstre hjørne

Råmure med installationer på vej indvendigt - foråret 2022

Råmure med installationer på vej indvendigt - foråret 2022

Et kig på byggeriet af det nye OUH - december 2022

Et kig på byggeriet af det nye OUH - december 2022

Udsyn over byggeriet af det nye OUH - december 2022

Udsyn over byggeriet af det nye OUH - december 2022

Udsyn over byggeriet af det nye OUH - december 2022

Udsyn over byggeriet af det nye OUH - december 2022

Udsyn over byggeriet af det nye OUH - december 2022

Udsyn over byggeriet af det nye OUH - december 2022

Koblingen mellem det nye OUH og det sundhedsfaglige fakultet på SDU

Koblingen mellem det nye OUH og det sundhedsfaglige fakultet på SDU

Et kig langs facaden af Vidensaksen lang med letbanen - byggeriet af det nye OUH januar 2022

Et kig langs facaden af Vidensaksen lang med letbanen

Et kig på facaderne på enden af Vidensaksen og langs behandlingsbygning vest i foråret 2022

Et kig på facaderne på enden af Vidensaksen og langs behandlingsbygning vest i foråret 2022

Gangbroerne mellem bygningerne er etablerede - foråret 2022

Gangbroerne mellem bygningerne er etablerede - foråret 2022

Et kig op på det kommende loft med vinduer i den kommende Food Hall for både patienter, pårørende og medarbejdere.

Et kig op på det kommende loft med vinduer i den kommende Food Hall for både patienter, pårørende og medarbejdere.

Byggepladsen for det nye OUH 2023 maj 2023

Dronebillede af det nye OUH maj 2023

APPFWU01V