Skip til primært indhold

Information om Demensklinikken

I Demensklinikken modtager vi patienter med mistanke om demens

Demensklinikken fungerer i et samarbejde mellem Neurologisk Afdeling, Psykiatrisk Afdeling  og Geriatrisk Afdeling.

Klinikken modtager patienter med mistanke om demens eller let til moderate demente patienter til udredning og behandling og har såvel hoved, regions- og højt specialiseret funktion.

Forløbet i Demensklinikken starter ved første besøg med en samtale med læge og sygeplejerske. Dernæst taler patienten selv med lægen og bliver undersøgt, imens den pårørende udfylder et spørgeskema sammen med sygeplejersken. Til sidst kommer der en tilbagemelding. Her afgøres det, om der allerede kan stilles en diagnose eller om der er behov for et udredningsforløb, der kan bestå af flere forskellige undersøgelser og flere besøg i Demensklinikken. Det tilstræbes, at det er samme læge og sygeplejerske, som du møder i hele forløbet.

Forberedelse til konsultation

Det er vigtigt, at du og dine pårørende på forhånd tænker over hvilke symptomer, der har ført til mistanken om demens, så lægen og sygeplejersken får et godt indblik i symptomerne. Gerne med små eksempler på, hvilke vanskeligheder eller udfordringer, der er i hverdagen. Du vil også blive spurgt, om du har andre sygdomme, da det kan have en betydning. Lægen og sygeplejersken vil også spørge ind til din fortid og din nuværende hverdag. Det kan være svært at tale om sine symptomer og svært at høre pårørende fortælle om dem, men det er vigtigt, at der ikke tilbageholdes noget. På den måde sikrer vi, at du får den rigtige hjælp i tilfælde af, at du får en demensdiagnose.

Medbring gerne en huskeseddel med ting, som du gerne vil fortælle lægen og sygeplejersken og skriv også gerne spørgsmål ned.

Medbring en opdateret medicinliste.

Samarbejdet med pårørende

Vi anser dine pårørende for at være en vigtig ressource i din udredning og din behandling. Den viden og støtte de kan bidrage med er meget værdifuld. Det er derfor vigtigt, at du tager mindst en nær pårørende med, når du kommer i Demensklinikken.

Spørgsmål i forløbet

Hvis du kommer i tvivl om noget, eller på anden måde har brug for at kontakte os i dit forløb, er du velkommen til at ringe på telefonnr. 63 20 23 41. Åbningstiden er mellem kl. 08.00 – 15.00 i hverdage. Det er i første omgang vores sekretær, som du taler med. Hun sørger for, at din kontaktsygeplejerske ringer tilbage.

APPFWU01V