Skip til primært indhold

Min Plan

Min plan er en mappe til dig som patient med forskellig information om afdelingen.

Når du bliver indlagt på Geriatrisk Afdeling modtager du en rød mappe "Min Plan". Mappen indeholder forskelligt informationsmateriale om afdelingen, herunder navnet på din kontaktlæge. Kontaktlægen er en af afdelingens speciallæger, som du vil møde nogle gange under din indlæggelse, men ikke hver dag.

Hvad skal jeg bruge "Min Plan" til:

I forbindelse med de daglige stuegange vil lægerne diktere et informationsbrev til dig, som på almindeligt dansk forklarer, hvilke undersøgelser og behandlinger, der er planlagt. Informationsbrevet opdateres efter behov og således ikke hver dag. Formålet med informationsbrevet er at give dig information om din indlæggelse, og du har mulighed for at vise det til dine pårørende.

Når du udskrives, vil vi anbefale, at du samler alt materialet fra din indlæggelse herunder lægebrev, genoptræningsplan og medicinliste i mappen "Min Plan".

Hvis du skal komme til ambulant kontrol efter indlæggelsen, vil vi anbefale, at du tager den røde mappe med dig. Vi opdater da mappen i ambulatoriet med navn på evt. ny kontaktlæge og evt. nye undersøgelser og nye behandlinger. 

"Min Plan" kan også bruges som en hjælp til din hjemmepleje, så de kan se, hvad du har fået lavet af undersøgelser under din indlæggelse eller besøg i ambulatoriet samt evt. ændringer i din behandling og pleje.   

APPFWU01V