Skip til primært indhold

Region Syddanmark og A. Enggaard A/S underskriver stor byggekontrakt

Entreprenør og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard A/S vandt i august udbuddet om at opføre, vedligeholde og finansiere det byggeri, som skal rumme voksenpsykiatrien på det nye OUH. I dag underskrev regionen og A. Enggaard A/S officielt kontrakten midt på den mark, der i fremtiden kommer til at huse det nye OUHs voksenpsykiatri

Regionsrådsformand for Region Syddanmark Stephanie Lose, afdelingschef hos A. Enggaard A/S Jens Skinnebach, formanden for Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg, Karsten Uno Petersen og formanden for Region Syddanmarks psykiatriudvalg, Thies Mathiasen til underskrift af kontrakten for opførelsen af den nye voksenpsykiatri

To vigtige underskrifter blev i dag sat på den nye kontrakt om opførelsen af voksenpsykiatrien på det nye OUH. Det var regionsrådsformand for Region Syddanmark Stephanie Lose (V) og afdelingschef hos A. Enggaard A/S Jens Skinnebach, der havde sat hinanden stævne på den mark, der i fremtiden skal lægge grund til voksenpsykiatrien på det nye OUH.

Formanden for Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg, Karsten Uno Petersen (S) og formanden for Region Syddanmarks psykiatriudvalg, Thies Mathiasen (DF), der har været tæt involveret i den politiske proces om det nye byggeri, var også mødt op i dagens anledning.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Når vi om et par år slår dørene op for patienter på det nye OUH, så vil det blive til ét samlet sygehus, hvor somatikken og psykiatrien bliver tæt integreret. Og jeg glæder mig meget til at se A. Enggaard A/S’s vision for psykiatrien komme til live. Deres forslag til indretning matcher de særlige behov for plads, fysisk aktivitet, sikkerhed, lys og lyd, som patienterne har i psykiatrien, og samtidig er deres design og ydre udtryk flot tænkt sammen med resten af sygehuset. Samlet set giver A. Enggaard A/S bud mest værdi for pengene. Det er ikke det billigste projekt for regionen, men det er det bedste for patienterne og vores medarbejdere - og det er det vigtigste.

Afdelingschef i A. Enggaard A/S Jens Skinnebach siger:

- Vi er utroligt stolte over, at vi nu har indgået et samarbejde med Region Syddanmark om opførelse og drift af en ny voksenpsykiatri, der skal sikre moderne og trygge rammer for både medarbejdere og patienter. Vi har gennem de seneste år etableret os med stærke lokale folk i Odense. Vi ser derfor meget frem til, at vi i tæt samarbejde med vores samarbejdspartnere og det lokale erhvervsliv med dette projekt kan bidrage yderligere til den positive udvikling i byen og i regionen som helhed.

Bygges som OPP

Det syddanske regionsråd har tidligere besluttet, at den voksenpsykiatriske afdeling på det nye universitetshospital skal opføres og drives i et offentligt-privat partnerskab. Og på regionsrådsmødet i august 2021 satte rådet så navn på den private samarbejdspartner.

Helt konkret vil A. Enggaard A/S sammen med AART Architects A/S og NIRAS A/S bygge den voksenpsykiatriske afdeling, og Velliv, Pension & Livsforsikring A/S kommer til at stå for finansieringen af byggeriet. Byggeriet bliver desuden det 11. OPP-byggeri for A. Enggaard, som hører til blandt landets førende OPP-leverandører. Som en del af OPP-kontrakten kommer entreprenøren også til at stå for udvendig drift og vedligeholdelse af bygningerne i en 20-årig periode.

Psykiatriprojektet bygger på erfaringer med de nyeste psykiatribyggerier i regionen og i Danmark.

Region Syddanmark forventer, at de nye voksenpsykiatriske afdelinger på det nye OUH står færdige, så de kan tages i brug samtidig med de øvrige dele af det nye universitetshospital.

Fakta om voksenpsykiatrien på det nye OUH

Den nye voksenpsykiatriske afdeling på det nye OUH bliver på omkring 20.000 kvadratmeter og kommer til 142 senge på enestuer. Sengene bliver fordelt på otte sengeafsnit, herunder som noget nyt et fælles somatisk og psykiatrisk spiseforstyrrelsesafsnit og et rehabiliteringsafsnit. Afdelingen kommer desuden til at rumme bl.a. et telepsykiatrisk center, en ECT-enhed og en forskningsenhed.

Afdelingen bliver arbejdsplads for cirka 600 medarbejdere.

APPFWU01V