Skip til primært indhold

Henvisning

Sådan bliver du henvist

Manglende tandanlæg og sygdomme i mund og kæbe

Regionstandplejen tilbyder specialiseret tandpleje til børn og unge under 18 år, som mangler tandanlæg eller har andre sygdomme i mund og kæbe, der giver varige funktionsnedsættelser, hvis de ikke bliver behandlet.

Henvisning

Du kan henvende dig til den kommunale tandpleje eller din private tandlæge for at blive henvist til Regionstandplejen. Du skal være henvist inden det fyldte 18. år.

Når din henvisning er modtaget i Regionstandplejen bliver det registreret, hvad du fejler og hvilken betydning det forventes at få for udviklingen af dine tænder og kæber. Nogle vil blive indkaldt til en nærmere undersøgelse.

Regionstandplejen vil man tage stilling til, hvilken behandling der er nødvendig.

                           

APPFWU02V