Skip til primært indhold

H5 og H6

Neonatal intensivafsnit og mor/barn afsnit

Information

H5 - Oversygeplejerske Maise Hedelund Rask

H6 -  Oversygeplejerske Susanne Lykke Pedersen

Ledende overlæge: Anja Klamer

 

H5 og H6 er en del af H.C. Andersen Børne- og Ungehospital og funktionelt en del af neonatalsektionen på OUH.

Alle indlæggelser på H5 og H6 sker akut, og de fleste sker direkte fra fødegangen eller BRITA. Resten af indlæggelserne er overflytniger fra fødesteder eller børneafdelinger på andre hospitaler i Region Syddanmark.

Det intensive team H5 varetager behandling af

 • respiratorbehandling af præmature og nyfødte
  børn med meget lav fødselsvægt
 • meget for tidligt fødte(præmature) børn
 • kølebehandling af børn, der har haft iltmangel under fødslen
 • børn født med misdannelser og kirurgiske sygdomme
 • børn født med hjertemisdannelser i samarbejde med børnekardiologer
 • transport af svært syge nyfødte børn i Region Syddanmark

Mor/barn afsnittet H6 varetager behandling af

 • for tidligt fødte børn
 • børn født med infektioner
 • børn med respiratoriske problemer
 • børn med gulsot
 • børn født med for lavt blodsukker
 • børn med iltmangel
 • børn med abstinenser
 • børn med observations- og behandlingsbehov af anden karakter

Mødrene indlægges oftest i afsnittet sammen med barnet. Mødrenes fødselsforløb kan være normalt. Forløbet kan dog også være kompliceret af graviditets- eller fødselsproblemer. Mødrene kan bl.a. have født ved kejsersnit, have svangerskabsforgiftning, infektion eller sukkersyge.

Samlet antal sengepladser

H5: 2 intensive pladser og 5 semiintensive pladser – i alt 7 senge

H6: 6 semiintensive og 14 mor/barn pladser – i alt 20 senge

Før indlæggelsen

Hvis I ved, at mor er i risiko for at føde før tid, eller at jeres nyfødte barn vil få behov for behandling på afdelingen efter fødslen, vil I få tilbud om at tale med en sygeplejerske eller en læge fra afdelingen. De vil fortælle jer generelt om, hvad I kan forvente umiddelbart efter fødslen og hvordan det generelt foregår på afdelingen.

Ankomst

Når jeres barn er født, vil en børnelæge straks følge barnet til afsnit H5 eller H6. Umiddelbart efter ankomst til afdelingen vil lægen undersøge barnet og planlægge den videre behandling.

Far vil, om muligt, følge barnet, og mor kommer så hurtigt, som det er muligt. På grund af fødselsforløbet kan det være, at mor har behov for yderligere behandling eller må overflyttes til opvågningsafsnittet, inden hun kan føres sammen med sit barn.

Stuegang

Der er stuegang om formiddagen (oftest mellem klokken 9.30-12) og desuden ved behov om aftenen.

I er som forældre meget velkomne til at deltage i stuegang på jeres barn, men bedes forlade stuen, mens nabobarnet har stuegang eller bliver undersøgt.

Der er mulighed for yderligere lægesamtaler efter behov.

Mad og pusletider

Børnene pusles og får mad hver 2., 3. eller 4. time, og mellem disse tidspunkter er det vigtigt, at de får så meget ro som overhovedet muligt.

Derfor tilrettelægges undersøgelser og blodprøver i vid udstrækning efter pusletiderne.

Hygiejne

Små og syge børn er meget modtagelige for infektioner og for at beskytte børnene er der nogle enkle regler, som I skal følge:

 • Tag smykker og ure af.
 • Vask hænderne grundigt med sæbe og smør dem herefter ind i håndsprit (vejledninger er ophængt på stuerne)

I skal selv bestille mad i madbestillingssystemet. Se her hvordan I gør.

I vores to forældrerum, som ligger i tilknytning til afsnittet, er det muligt at opbevare medbragt mad i køleskab.

Der kan desuden købes mad i Minimarked, cafeteria og Patienthotellets spisesalon på hospitalet.

Overnatningsmuligheder

Vi tilbyder gratis overnatning til 1 forælder enten på mor/barn stue på H6, i et af vores to forældrerum, som ligger i tilknytning til afdelingen eller på patienthotellet.

Der er ikke mulighed for at overnatte på stuerne på H5.

Toiletsager og påklædning

Der skal medbringes diverse toiletsager til bad og personlig hygiejne (til mor)

H5 og H6 tilbyder hospitalstøj under indlæggelsen til både mor og barn

Det er en rigtig god ide at medbringe løstsiddende tøj til mor (f.eks. joggingbukser, morgenkåbe og sko)

Barnet må gerne benytte eget tøj under indlæggelsen, men vi kan ikke tilbyde vask af tøjet. Der er vaskemaskine til rådighed i afsnittet.

 • At I er så meget som muligt i afdelingen og deltager i plejen af jeres barn i forbindelse med pusling, badning osv. I vil gradvist kunne overtage plejen af jeres barn/ børn.
 • At I med tiden selv kan rengøre kuvøse eller vugge. Kuvøsen rengøres hver dag, vuggen 1 gang om ugen samt efter behov.
 • At I er med til at holde stuen ryddelig og skifter eget og jeres barns sengetøj.
 • At I har jeres mobiltelefoner på lydløs, når I er på stuen, og at I af hensyn til børn og andre forældre ikke taler i telefon på de semiintensive og de intensive stuer.
 • At I rydder op efter jer og rengør de faciliteter, som I benytter i forældrerummene

Barnet vil så hurtigt som muligt blive lagt hud mod hud hos mor eller far, så ofte og så længe som muligt.

Det absolut bedste sted for et nyfødt barn er at være er hos mor eller far.

APPFWU01V