Skip til primært indhold

Sygeplejerskeuddannelsen

Sygeplejestuderende fra sygeplejerskeuddannelsen på University College Lillebælt, UCL, Odense og Svendborg har deres kliniske praktikker på Odense Universitetshospital, OUH.

Fakta om uddannelsen

Sygeplejerskeuddannelsen er en professionsuddannelse, der varer 3½ år, svarende til 7 semestre. Uddannelsen veksler mellem teoretiske forløb på UCL og klinisk undervisning (praktik) på kliniske afdelinger på OUH, Odense og Svendborg.
 
For mere information se: Studieordning og Semesterbeskrivelser.

Fakta om den kliniske undervisning på OUH

OUH modtager hvert år omkring 1000 sygeplejestuderende i klinisk undervisning fordelt på matriklerne Odense, Svendborg, Nyborg og Ærø. Den kliniske undervisning forgår på medicinske og kirurgiske afdelinger, i ambulatorier, på dagafsnit og operationsafdelinger.

Den daglige vejledning i klinikken varetages af uddannede, engagerede og kompetente sygeplejersker (kliniske vejledere) i samarbejde med det øvrige plejepersonale i de enkelte afdelinger.
De sygeplejerstuderende indgår afdelingernes praksisfællesskaber og lærer at udøve professionel sygepleje i mange forskellige sammenhænge.

Organisering af den kliniske undervisning

Uddannelsesansvarlige sygeplejersker fra Uddannelse og kompetenceudvikling på OUH står i samarbejde med UCL, Odense og Svendborg for den overordnede planlægning, koordinering og afvikling af den kliniske uddannelsesopgave på OUH iht. gældende uddannelsesordning og bekendtgørelse. 
De uddannelsesansvarlige sygeplejersker er tilknyttet specifikke kliniske afsnit og fungerer her som vejledere og sparringspartnere for de kliniske vejledere og afdelingsledelserne i spørgsmål omkring uddannelse af sygeplejestuderende.
 

Anja Nørr Nielsen

Anja Nørr Nielsen

Faglig koordinator

Klinisk Udvikling - Uddannelse og Kompetenceudvikling


2144 9893
APPFWU01V