Skip til primært indhold

Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed

Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed

Uddannelsen er en 3½-årig sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse inden for fødevarer, ernæring, diætetik, formidling og ledelse. Uddannelsen har en fællesdel, hvorefter du som studerende specialiserer dig i:

  • Fødevarer og Ledelse
  • Sundhedsfremme og Diætetik, hvor der er to toninger:
    • Sundhedsfremme og Forebyggelse
    • Klinisk Diætetik

OUH modtager studerende i praktik på hhv. 5. og 6. semester.

Specialet retter sig mod ledelse, udvikling og service inden for storkøkkendrift. Praktikken afvikles i Logistikafdelingen Køkkenproduktion. 

Praktikken tager udgangspunkt i en projektopgave, hvor du som studerende arbejder med en aktuel problemstilling eller udviklingsopgave. Formålet med praktikken er at opnå praksiserfaring med at imødekomme ernærings- og sundhedsmæssige problemstillinger i arbejdet med måltids-, fødevare- eller servicekoncepter. Der indgår elementer i praktikken med fokus på ledelse, produktion, virksomhedskultur og aftagerfelt, således du opnår viden og forståelse for disse. Inden for specialet Fødevarer og Ledelse modtager OUH er varierende antal studerende fra de uddannelsesinstitutioner, som udbyder uddannelsen.

Lise Lotte Hjorth Sørensen

Lise Lotte Hjorth Sørensen

Uddannelseskoordinator

Klinisk Udvikling - Uddannelse og Kompetenceudvikling


6541 7993

Specialet retter sig mod diætbehandling af patienter med diabetes, iskæmisk hjertesygdom m.m., diætbehandling i ernæringsterapi omfattende kirurgiske som medicinske patienter, som fx patienter med lever-, nyre- allergi- og mave-tarmsygdomme. Udover diætbehandling underviser og vejleder diætister  patienter og pårørende .

Med toningen Klinisk Diætetik opnås autorisation i henhold til lovgivning om kliniske diætister.

Som studerende er du i praktik i afdelinger med en diætist ansat. OUH modtager seks studerende om året fordelt på 5. og 6. semester på matriklerne i Odense og Svendborg. Der er indgået samarbejdsaftale med UC SYD, og der modtages kun studerende med toningen klinisk diætetik fra denne uddannelsesinstitution. Som en del af praktikopholdet, kan der være praktik i kommuner på Fyn, for Odense matriklen i Odense Kommune og for Svendborg i Faaborg-Midtfyn kommune.  

 Du kan læse om uddannelsen på www.ug.dk eller på www.ucsyd.dk 

APPFWU01V