Skip til primært indhold

Behandling i Smertecentret

Information omkring behandling

Kroniske smerter defineres som smerter der har varet længere end seks måneder. Det er desværre ikke alle der kan opnå smertefrihed, men med vores behandling stiler vi mod lindring af smerterne og bedre livskvalitet.

Den teoretiske ramme for behandlingen er den bio-psykosociale model, altså en tværfaglig behandling. Derfor vil du både møde læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, psykologer og socialrådgivere som en del af din behandling. Du får tildelt en patientansvarlig læge og en kontaktsygeplejerske, som kender dit forløb, og som er dine kontaktpersoner under hele behandlingen i Smertecentret.

Medicinsk arbejder vi på at lindre smerter med et minimum af bivirkninger. Der vil ofte være tale om anden medicin end den man sædvanligvis kalder smertemedicin. Det er din patientansvarlige læge og kontaktsygeplejerske der tager sig af din medicinske behandling.

Psykosocialt arbejder vi i den kognitive-adfærdsterapeutiske referenceramme. Denne del af behandlingen foregår både individuelt og i grupper. Du vil i denne del af behandlingen kunne møde alle faggrupper.

Din aktive medvirken til behandlingen er afgørende. Alle tilbud i Smertecentret bygger på princippet: Hjælp til selvhjælp.

APPFWU01V