Skip til primært indhold

Hvem er vi?

H.C. Andersen Børne- og Ungehospital er blandt de førende børne- og ungeafdelinger i landet. Vi behandler alle typer sygdomme hos børn og unge i alderen 0-17 år.

Hvem arbejder her?

Foruden læger og plejepersonale er her bl.a. ansat lægesekretærer, fysio- og ergoterapeuter, psykologer, diætister, socialrådgivere, pædagoger og forskere. Vi er omkring 400 ansatte.

Derud over samarbejder vi med de andre afdelinger på OUH, med eksterne samarbejdspartnere som skolelærerne i Skolen OUH, Legehelte, Kreahelte og Danske Hospitalsklovne, samt med frivillige i Ungdommens Røde Kors i Ællingen og Svanen.

Afdelingsledelse

Chefoverlæge Marianne Skytte Jakobsen og chefsygeplejerske Anne Pedersen.

Hvad vil vi?

H.C. Andersen Børne- og Ungehospital vil være blandt de bedste børne- og ungeafdelinger, når det drejer sig om diagnostik, behandling og pleje.

Vi forstår, at sygdom rammer hele familien. Derfor er det vigtigt for os at have et godt samarbejde med hele familien.

Vores vision er, at alle børn, unge og familier på trods af sygdom trives, udvikler sig og føler sig inddraget i deres behandling.

Vi tror på, at leg og bevægelse altid er godt – også for syge børn. Derfor er der bl.a. forskellige muligheder for leg og bevægelse på Børne- og Ungehospitalet. Se Hvad kan man lave på hospitalet?


Vi har fokus på at skabe gode relationer og dialog med børn og unge

Som sundhedsfaglige har vi et stort ansvar for, at børn og unge tør, vil og kan mestre livet med sygdom og de indgreb, procedurer og begrænsninger, som sygdom giver. Vi skal derfor ikke bare være gode til at pleje og behandle sygdomme, men også til at understøtte børnenes og de unges evner til at mestre deres sygdom og behandling.

Det kræver først og fremmest, at vi som medarbejdere kan skabe gode relationer og dialog med børnene og de unge.

Derfor arbejder vi systematisk med undervisning og træning af alle medarbejdere i relations- og kommunikationsprogrammet ”Det gode Samspil”, som er udviklet af nogle af vores egne medarbejdere inspireret af International Child Development Program (ICDP).

Forskning

Som universitetsafdeling bidrager vi med forskning på internationalt niveau gennem vores forskningsenhed HCA Forskning. Det betyder, at vores personale har et højt fagligt niveau og at vi tilbyder behandling baseret på den nyeste internationale viden på området. Læs mere om HCA Forskning

Uddannelse

Vi deltager i uddannelse og efteruddannelse af nye læger, alment praktiserende læger, plejepersonale, lægesekretærer og psykologer. Læs mere om uddannelse, praktik og elevtid hos os

APPFWU01V