Skip til primært indhold

Om afdelingen

Hjertemedicinsk Afdeling B’s team af 240 specialister undersøger, diagnosticerer og behandler årligt mere end 30.000 patienter med alle former for hjertesygdomme. Afdelingen har både lokal-, regional- og landsdelsfunktion og er gatekeeper til behandling på Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital.

  • 65 Stationære senge  
  • 10 Dagsenge/ambulante senge 
  • 30.000 Antal ambulante besøg årligt  
  • 11.500 Antal indlæggelser årligt  
  • 245 Samlet nomering i fuldtidspersoner  

Afdelingsledelsen

Gitte Bekker

Konst. Chefsygeplejerske

Hjertemedicinsk afdeling B


21 34 27 06

Helle Laustrup

Konst. Cheflæge

Hjertemedicinsk afdeling B


29 17 69 97
APPFWU01V