Skip til primært indhold

Faldklinikken

Information om Faldklinikken, som er en del af Geriatrisk Ambulatorium

Hvem kommer i Faldklinikken

I Faldklinikken tilses patienter med fald og svimmelhed henvist fra egen læge, Fælles AkutModtagelse på Odense Universitetshospital eller andre sygehusafdelinger.

Ved ankomst til Faldklinikken

Du bedes registrere din ankomst ved sekretærerne i skranken i Faldklinikken / ambulatoriet. Du registrerer dig ved brug af dit sygesikringskort eller ved at taste dit cpr-nummer. Herefter bedes du tage plads i venteværelset. 

Da der er forskellige undersøgelsesrum og forskellige former for undersøgelser, kan man ikke forvente at blive kaldt ind i den rækkefølge, man er ankommet. Du bliver kaldt ind til undersøgelse hos lægen af en sygeplejerske, som også vil være hos dig ved undersøgelsen.

Ventetid

Der er ca. 2 ugers ventetid for indkaldelse af nyhenviste patienter.

Personale i Faldklinikken

Der arbejder både læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, laboranter, lægesekretærer og serviceassistenter i Faldklinikken. Herudover har Faldklinikken også tilknyttet en diætist. Som patient vil du også kunne møde både lægestuderende, sygeplejerskestuderende, lægesekretærelever og studerende indenfor fysioterapi i Faldklinikken.

Daglig leder af Faldklinikken er konst. oversygeplejerske Tina Bergholz og overlæge Katja Thomsen.

Kontakt

Faldklinikken kan kontaktes på telefon 65 41 46 15 alle hverdage mellem kl. 08.00-15.00.

APPFWU01V