Skip til primært indhold

Rettigheder og lovgivning

Rettigheder og lovgivning ved kønsskifte

Mine rettigheder

Økonomi- og Indenrigsministeriet tildeler efter skriftlig ansøgning nyt personnummer til en person, som oplever sig som tilhørende det andet køn. Tildeling af nyt personnummer er betinget af, at den pågældende afgiver en skriftlig erklæring om, at ønsket om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn, og at den pågældende efter en refleksionsperiode på 6 måneder fra ansøgningstidspunktet skriftligt bekræfter sin ansøgning. Det er endvidere en betingelse, at den pågældende er fyldt 18 år på ansøgningstidspunktet. Læs mere om muligheden for at få nyt personnummer på hjemmesiden cpr.dk.

I navnelovens §13, stk. 2 står der, at et fornavn ikke må betegne det modsatte køn i forhold til den, der skal bære navnet. En kvinde må ikke have et mandenavn og omvendt. Til gengæld må alle have et kønsneutralt navn. Se listen over kønsneutrale navne på Ankestyrelsens hjemmeside.

Lovgivningen gør, at transkønnede efter juridisk kønsskifte kan stå i en situation, hvor man bærer et navn, der ikke svarer til det nye, juridiske køn. Det er derfor nødvendigt straks at ansøge om ændring af fornavnet hos personregisterføreren i eget sogn, så navnet ændres til et navn, som passer til det nye cpr. nr., eller er et af de navne, som er både drenge- og pigenavne. Find dit sogn på sogn.dk.

Hvis du allerede har eller har fået et kønsneutralt fornavn, kan du vælge enten at beholde dette eller efter juridisk kønsskifte at tage et andet navn, der er i overensstemmelse med det tildelte, juridiske køn. Du kan ligeledes vælge at få skiftet dit kønsneutrale fornavn og tage dit mellemnavn som fornavn, under forudsætning af at det er i overensstemmelse med navneloven.

Ved ændringer skal du huske at orientere din egen læge, arbejdsgiver, uddannelsesinstitution, bank, SU-kontor, forsikring og pensionsselskaber, telefonselskab mv. for at sikre, at dine betalinger fortsætter uden problemer og så du er dækket ind forsikringsmæssigt.

Du kan evt. skifte navn uden at skifte CPR-nr., men dette kræver en erklæring fra CKIO og en ansøgning til Statsamtet. Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside herom

APPFWU02V