Skip til primært indhold

Patientinformationer

Generel info til undersøgelser i Radiologisk Afdeling

Patientrettigheder
Hvis du er patient eller pårørende på OUH og har brug for hjælp og vejledning om sundhedsvæsenet, kan du henvende dig hos din patientvejleder på Region Syddanmarks patientkontor. Patientvejlederen har tavshedspligt, så du kan henvende dig helt anonymt og uforpligtende. Hvis patientvejlederen mener, at det er hensigtsmæssigt at udveksle oplysninger om dig med en eller flere sundhedspersoner, kan det først ske, når du har givet dit samtykke.

Her kan du læse mere om tilbuddet om brug af patientvejleder: Patientvejleder i Region Syddanmark

Mit sygehusvalg kan du finde ventetider på afdelingens undersøgelser og behandlinger:
Røntgenundersøgelser, ultralydsskanninger, CT-skanninger og MR-skanninger 

Ventetid når du er på afdelingen

Radiologisk Afdeling planlægger undersøgelser og behandling nøje. Planlægningen betyder, at sygehusets ressourcer udnyttes effektivt og begrænser ventetider til de kortest mulige.
Man kan ikke forvente, at man kommer ind til undersøgelse, i den rækkefølge man ankommer til afdelingen, da der er megen forskel på, hvad man skal have undersøgt.

Personalet bestræber sig på, at der ingen ventetid er, men da der tit kommer akutte patienter til afdelingen, kan der forekomme forsinkelser - vi håber, du vil være forstående overfor dette.

I tilfælde af længerevarende ventetid, pga. tekniske fejl i vores røntgenapparater eller sygdom blandt personalet, vil du naturligvis få besked herom.

Hvis der er behov for det, kan den læge eller afdeling der henviser dig til vores afdeling skaffe tolkebistand, tegnsprogstolk eller døvetolk. OUH benytter teletolkning, og der kan skaffe tolk til næsten alle sprog.

Du har ret til at have en pårørende eller en anden person, som du har valgt, med til samtaler og behandling på sygehuset. I forbindelse med behandlinger og operationer, hvor der skal tages hensyn til sterile forhold, er det dog ikke altid muligt, at have en bisidder med. Mere om tolkebistand

Når Radiologisk Afdeling har modtaget henvisningen
En radiolog (speciallæge i radiologiske undersøgelser) visiterer din henvisningen for at sikre, at vi har alle de informationer, der er nødvendige, for at foretage den bedst mulige undersøgelse af dig.

Din undersøgelse bookes

Herefter bookes din undersøgelse i vores systemer. Du vil altid få tid hurtigst muligt. Vi sender dig et indkaldelsesbrev med oplysninger om mødetid, mødested, og eventuelle forberedelser til undersøgelsen.

Henvendelse ved ankomst til Radiologisk Afdeling

Her skal du henvende dig, når du ankommer til Radiologisk Afdeling.

Efter undersøgelsen

Har du fået foretaget en undersøgelse, der kræver speciel efterbehandling, vil du blive informeret af det personale, der har foretaget undersøgelsen.

Svar på undersøgelse

Efter undersøgelsen fortæller personalet, hvornår du kan forvente et svar på undersøgelsen. Svaret på din undersøgelse sender vi til den læge eller afdeling, som har henvist dig.

At faste vil sige, at du ikke må spise, drikke, ryge eller tygge tyggegummi 4 timer før undersøgelsen.

Det er vigtigt, at overholde fasteperioden for at sikre en optimal undersøgelse. Tarmindhold kan give skygger på røntgenbillederne og dermed gøre det sværere at stille en optimal diagnose. Lægeordineret medicin må tages med så lidt vand som muligt.

Hvis du har en sygdom, hvor kost har en indvirkning, er det vigtigt, at du kontakter din egen læge, inden fasten påbegyndes.

Faste tiden kan variere fra undersøgelse til undersøgelse.

Hvis du skal faste, vil det altid stå i dit indkaldelsesbrev, eller du vil få besked af personalet i hvor vidt et omfang, det gælder dig.

 

Hvis du er gravid, eller der er mulighed for, at du er gravid, er det meget vigtigt, at du fortæller det til personalet, der skal undersøge dig.

Afdelingens personale er ved mange af vores undersøgelser nødt til, rutinemæssigt, at spørge alle kvinder, også nogen gange meget unge kvinder/piger, om de er gravide, eller om der er mulighed for det.

Du kan læse mere om røntgenstråler i vores patientinformation: Røntgenstråler, MR, Ultralyd og kontrast

Du kan også finde flere informationer om røntgenstråler hos Statens Institut for Strålebeskyttelse på deres hjemmeside www.SIS.dk

Ved nogle undersøgelser er det nødvendigt at give kontrast for bedre at kunne se blodkar på billederne og skelne i mellem vævstyper. Det kontraststof som bruges til MR-skanninger anvendes kun ved MR, og er derfor hverken samme mængde og type som anvendes ved andre undersøgelser, f.eks. CT.

Kontrasten gives i et drop som du får lagt i en blodåre i armen. Der er normalt ikke noget ubehag forbundet med at få kontrast. I enkelte tilfælde kan det give kvalme og let ubehag som hurtigt fortager sig. Får du en reaktion efter kontrastindgift efter du har forladt afdelingen og som du er utryg ved, skal du kontakte egen læge eller lægevagten.
 
I nogle tilfælde kan vi have brug for en blodprøve som fortæller hvor god dine nyrer er til at udskille kontrasten igen, Blodprøven må højest være 30 dage gammel.

Vi har brug for en blodprøve hvis et eller flere af følgende 6 punkter er aktuelle:

 • Du har en kendt nyresygdom
 • Du har fået foretaget nyretransplantation, fjernet en nyre eller er opereret i nyren
 • Du har diabetes/sukkersyge
 • Du har fået diagnosticeret forhøjet blodtryk ved din læge
 • Du har fået diagnosticeret urinsyregigt/podagra ved din læge
 • Du er over 70 år, og opfylder ikke nogle af ovenstående punkter, så må blodprøven være 90 dage gammel.

Du skal henvises fra din egen læge eller henvisende læge til blodprøvetagning.
 
Hvis du skal have foretaget en CT-skanning samme dag, hvor du også skal have kontrast skal der gå 4 timer mellem de to undersøgelser.

Kontrast ved:

 • CT af brystkassen
 • CT af maven
 • CT urografi
 • CT af tyktarmen
 • CT af luftrør og halsens bløddele
 • CT af aorta
 • CT af hovedpulsåren

Forberedelse til undersøgelse

Før undersøgelsen skal du have taget en blodprøve, så vi kan se, hvordan dine nyrer fungerer. Det er din henvisende læge eller afdeling, der skal sørge for, at du bliver indkaldt til blodprøvetagningen.
Du må gerne drikke rigeligt med vand på undersøgelsesdagen. Til nogle af undersøgelserne, skal du drikke en liter vand over en time, lige op til din tid. Vær opmærksom på hvad der står i dit brev.
Det er en god idé, hvis du i det område der skal skannes, undgår tøj, øreringe, hårspænder, smykker eller lignende der indeholder metal. Det kan påvirke billederne og skal derfor fjernes, før vi kan skanne dig.

Sådan foregår undersøgelsen

Før undersøgelsen går i gang, får du lagt et drop i en blodåre i armen. Herigennem vil du senere modtage kontraststof. Har du nogen former for allergi skal du oplyse personalet om det, før undersøgelsen begynder, og før du modtager kontrast.

Undersøgelsen

Selve undersøgelsen foregår imens du ligger på ryggen på et leje med armene strakt op over hovedet. Når skanningen starter, kører lejet ind gennem en åbning, imens billederne bliver taget. Lejet vil bevæge sig svarende til det område, der skal undersøge.

Det er vigtigt, at du ligger helt stille for at sikre det bedst mulige resultat af undersøgelsen. Du vil blive bedt om at holde vejret imens billederne bliver taget.
Under hele undersøgelsen har du mulighed for at komme i kontakt med personalet.

Kontrast og sukkersyge

Kontraststof anvendes for bedre at kunne se forskellene i blodkar og væv på billederne. Kontrasten bliver sprøjtet ind i kroppen gennem en nål, som du får lagt i en blodåre i armen. Der er normalt ikke noget ubehag forbundet med at få kontrast.

Hvis du lider af en nyresygdom, er det vigtigt, at du oplyser det til personalet inden undersøgelsen begynder, og inden du modtager kontraststoffet.

Hvis du lider af sukkersyge og bliver tabletbehandlet, skal du kontakte din egen læge snarest muligt, og inden du ankommer til vores afdeling. Er dine tabletter af typen Metformin (Glucophage, Orabet, Avandamet eller Metformin) er der specielle forholdsregler ved brug af kontrast. 
Læs mere herom på Sundhed.dk 
under sukkersyge og kontrast. Tabletbehandlet diabetes/sukkersyge og røntgenkontrast i blodåren.

Gravid

Kontakt os hvis der er mulighed for, at du er gravid. Vi anbefaler, at gravide ikke bliver skannet i de første tre måneder af graviditeten.

Varighed af undersøgelsen

Du skal regne med, at undersøgelsen og opholdet på afdelingen varer ca. 30 minutter.

Pårørende med til undersøgelsen

Hvis du har pårørende med til undersøgelsen, er det mest hensigtsmæssigt at de bliver i venteområdet pga. røntgenstråling omkring CT skanneren.

Svar på undersøgelsen

Efter undersøgelsen bliver dine billeder beskrevet af en læge med specialviden indenfor det område, du har fået skannet. Svaret sender vi til den læge eller den afdeling, der har henvist dig til undersøgelsen, som så efterfølgende kontakter dig.
 

 

APPFWU02V