Skip til primært indhold

Ledelsesgrundlag

OUH's ledelsesgrundlag skal sikre, at vi leder efter samme principper på OUH, og at vi når i mål med vores ambition om at være patientens universitetshospital. Ledelsesgrundlaget er relevant for alle ledere på OUH.

Ledelse på OUH

Ledelse på OUH er, at vi som organisation sætter patienten først. Patienten først er vores ambition og vores løfte til patienterne om at være patientens universitetshospital. Samtidig er patientpyramiden vores strategiske ramme, der skal sætte retning for ledere såvel som medarbejdere i vores daglige arbejde ude i de enkelte afdelinger.

Som ledere på OUH er vi bevidste om det særlige ansvar, der påhviler os for at sætte patienten først, hvilket indebærer at sikre, at vores medarbejdere er klædt på til at honorere denne opgave. Det handler både om ansvaret for, at vores medarbejdere besidder de rette kompetencer til opgaven, men også ansvaret for at drage omsorg for vores medarbejdere, der i kraft af deres arbejde jævnligt involveres i alvorlige hændelser. Her har man som nærmeste leder ansvar for at støtte sine medarbejdere, fx gennem debriefing af situationen, samtaler omkring hændelsen og iværksættelse af tiltag efter behov (fx krisehjælp eller rådgivning til ansatte jf. OUH’s retningslinje vedr. omsorg for medarbejdere i forbindelse med alvorlige hændelser).

Et ledelsesgrundlag der sætter retning

OUH’s ledelsesgrundlag skal sikre, at vi leder efter samme principper på OUH, og at vi når i mål med vores ambition om at være patientens universitetshospital. Principperne og fokusområderne er derfor nøje udarbejdet med tanke på, hvordan vi bedst muligt indfrier vores ambition om at sætte patienten først.

Ledelsesgrundlaget er udarbejdet af direktionen i samarbejde med afdelingsledelserne, og det har været i høring ude i de enkelte afdelingers ledergrupper. Ledelsesgrundlaget skal udleves i samarbejde med medarbejderne.

Ledelsesgrundlaget består af fem fokusområder, der hver især repræsenterer elementer,
der er essentielle at holde sig for øje og lede efter.

Ledelse på OUH vedrører alle ledere

På OUH har vi flere ledelseslag, og den specifikke ledelsesopgave ser naturligvis forskellig ud, alt efter om man er direktør eller afsnitsleder.

Ledelsesgrundlaget er dog lige relevant uanset hvilket ledelseslag, man befinder sig på. På OUH er ledelse først og fremmest et spørgsmål om at vise vejen i forhold til at sætte patienten først. Foruden det er ledelse på OUH også et spørgsmål om at tage vare på sine medarbejdere, have fokus på samarbejde og sætte retning for hospitalet.

APPFWU02V