Skip til primært indhold

Strategi for lægelig uddannelse 2022-2026

Læs mere om vores strategi for lægelig uddannelse 2022-2026

Uddannelse er vigtig, da kompetente og veluddannede medarbejdere er forudsætningen for at kunne levere den bedste patientbehandling. Derfor prioriterer OUH uddannelse højt, og af samme årsag har vi en strategi, som sikrer, at vi arbejder systematisk og struktureret med udviklingen af den lægelige uddannelse. 

Denne strategi er OUH’s tredje for lægelig uddannelse, og den bygger på det fundament, der er lagt med implementeringen af de to første. Nogle indsatser videreføres med nye tiltag, da de udgør kerneområder for, hvordan OUH omsætter excellent uddannelse i klinisk praksis. Andre indsatser er med for første gang. De afspejler ændrede behov, og at vi nu er i stand til at sætte nye ambitiøse mål.

Strategien indeholder fem indsatser, som hver har en række mål, der skal implementeres i perioden 2022-2026. Målene er i alle indsatser inddelt i flere fokusområder.

Klik her for at se OUH's strategi for lægelig uddannelse  

Indsatserne og fokusområderne er:

1. Uddannelse som en integreret del af hverdagen

 • Specifikke kliniske og praktiske færdigheder
 • Supervision i dagligdagen
 • Undervisning

2. Fra studietid til lægeliv

 • God start på lægelivet
 • Introduktion og overgange

3. Tværfagligt samarbejde

 •  Fælles læring
 • Teamsamarbejde og tværfaglig oplæring

4. Sammenhængende patientforløb

 • Etablering af formaliserede uddannelsessamarbejder på tværs
 • Uddannelse i drift og patientforløb
 • Tværsektorielt samarbejde

5. Kompetenceudvikling og uddannelsesforskning

 • Uddannelsesrelateret kompetenceudvikling
 • Uddannelse som karrierevej
 • Forskning i uddannelse

 

APPFWU02V