Skip til primært indhold

Ultralydsundersøgelser

Generel information om ultralyd

Hvad er ultralydsundersøgelse?

Ved hjælp af højfrekvente lydbølger (ultralyd) er det muligt at danne billeder af de indre organer. Ved undersøgelsen sendes lydbølger ind i kroppen og kastes tilbage til et måleapparat af de indre organer. Alt afhængigt af, hvad disse lydbølger rammer, sender de forskellige signaler tilbage. Fra disse signaler dannes et skanningsbillede af et organ.

Åbningstider og telefontid
Afdelingen har åbent i dagtimerne. Akutte undersøgelser foretages hele døgnet. Alle akutte undersøgelser skal meldes telefonisk

Undersøgelsen
Undersøgelsen foretages af en radiolog (en læge med specialviden indenfor det organsystem, som skal undersøges), eller af vores kiropraktor som også har specialkompetencer indenfor muskuloskeletal ultralyd.

Efter undersøgelsen beskrives billederne af en radiolog.

Svar på undersøgelsen
Efter undersøgelsen fortæller personalet, hvornår du kan forvente svar på din undersøgelse. Svaret på undersøgelsen vil blive sendt til den læge eller afdeling, der har henvist dig.

Andre oplysninger
Vores ultralydsundersøgelser foretages i vores kælderafsnit i Radiologisk Afdeling. Henvendelse ved ekspeditionen ved indgang 27. Find vej til Radiologisk Afdeling.

Typer af undersøgelser

Ul af maveregionen (abdomen)
Forberedelse til undersøgelsen
Du skal faste/tørste 4 timer før undersøgelsen. Det vil sige, at du ikke må spise, ryge eller tygge tyggegummi. Evt. medicin må tages med lidt vand.

Sådan foregår undersøgelsen
En radiolog, som er en læge med specialviden indenfor det område, der skal undersøges, udfører undersøgelsen. Undersøgelsen foregår, mens du ligger på et leje på ryggen.
Området, der skal ultralydsskannes, smøres med gel og lydhovedet føres hen over huden. Der dannes et billedet på en computerskærm, som kan affotograferes til senere brug.

Pårørende med til undersøgelsen
Hvis du har pårørende med til undersøgelsen, er de velkomne til at blive i undersøgelsesrummet, imens du bliver skannet.

Varighed af undersøgelsen
Du skal regne med, at undersøgelsen og opholdet på afdelingen varer ca. ½ - 1 time.

Gravid
Der er ingen specielle forholdsregler for gravide under en ultralydsskanning.

Svar på undersøgelsen
Så vidt muligt får du svar umiddelbart efter undersøgelsen. En radiolog, som er en læge med specialviden indenfor det område, du er blevet undersøgt, udarbejder en beskrivelse. Svaret vil blive sendt til den læge eller afdeling, der har henvist dig.

Ul af nyrer og urinveje
Forberedelse til undersøgelsen
Du skal faste/tørste 4 timer før undersøgelsen. Det vil sige, at du ikke må spise, ryge eller tygge tyggegummi. Evt. medicin må tages med lidt vand.

Sådan foregår undersøgelsen
En radiolog, som er en læge med specialviden indenfor det område, der skal undersøges, udfører undersøgelsen. Undersøgelsen foregår, mens du ligger på et leje på ryggen.
Området, der skal ultralydsskannes, smøres med gel og lydhovedet føres hen over huden. Der dannes et billedet på en computerskærm, som kan affotograferes til senere brug.

Pårørende med til undersøgelsen
Hvis du har pårørende med til undersøgelsen, er de velkomne til at blive i undersøgelsesrummet, imens du bliver skannet.

Varighed af undersøgelsen
Du skal regne med, at undersøgelsen og opholdet på afdelingen varer ca. ½ - 1 time.

Gravid
Der er ingen specielle forholdsregler for gravide under en ultralydsskanning.

Svar på undersøgelsen
Så vidt muligt får du svar umiddelbart efter undersøgelsen. En radiolog, som er en læge med specialviden indenfor det område du er blevet undersøgt, udarbejder en beskrivelse. Svaret vil blive sendt til den læge eller afdeling, der har henvist dig.

UL af testiklerne (scrotum)
Forberedelse til undersøgelsen
Der er ingen forberedelser til denne undersøgelse.

Sådan foregår undersøgelsen
En radiolog, som er en læge med specialviden indenfor det område der skal undersøges, udfører undersøgelsen. Undersøgelsen foregår, mens du ligger på et leje på ryggen.
Området, der skal ultralydsskannes, smøres med gel og lydhovedet føres hen over huden. Der dannes et billedet på en computerskærm, som kan affotograferes til senere brug.

Pårørende med til undersøgelsen
Hvis du har pårørende med til undersøgelsen, er de velkomne til at blive i undersøgelsesrummet, imens du bliver skannet.

Varighed af undersøgelsen
Du skal regne med, at undersøgelsen og opholdet på afdelingen varer ca. ½ - 1 time.

Svar på undersøgelsen
Så vidt muligt får du svar umiddelbart efter undersøgelsen. En radiolog, som er en læge med specialviden indenfor det område du er blevet undersøgt, udarbejder en beskrivelse. Svaret vil blive sendt til den læge eller afdeling, der har henvist dig.

UL af blodkar
Forberedelse til undersøgelsen
Der er ingen forberedelser til denne undersøgelse.

Sådan foregår undersøgelsen
En radiolog, som er en læge med specialviden indenfor det område, der skal undersøges, udfører undersøgelsen. Undersøgelsen foregår, mens du ligger på et leje på ryggen.
Området, der skal ultralydsskannes, smøres med gel og lydhovedet føres hen over huden. Der dannes et billedet på en computerskærm, som kan affotograferes til senere brug.

Pårørende med til undersøgelsen
Hvis du har pårørende med til undersøgelsen, er de velkomne til at blive i undersøgelsesrummet, imens du bliver skannet.

Varighed af undersøgelsen
Du skal regne med, at undersøgelsen og opholdet på afdelingen varer ca. ½ time.

Gravid
Der er ingen specielle forholdsregler for gravide under en ultralydsskanning.

Svar på undersøgelsen
Så vidt muligt får du svar umiddelbart efter undersøgelsen. En radiolog, som er en læge med specialviden indenfor det område du er blevet undersøgt, udarbejder en beskrivelse. Svaret vil blive sendt til den læge eller afdeling, der har henvist dig.

Ultralydsvejledt biopsi (vævsprøve udtaget med nål)
Hvad er en biopsi?
Biopsi betyder vævsprøve udtaget med en nål.

Der findes 2 former for biopsi
Finnålsbiopsi og grovnålsbiopsi.

Finnålsbiopsi bruges typisk til biopsier fra lymfeknuder.
Ved finnålsbiopsi er der ingen forberedelse.

Grovnålsbiopsi bruges typisk til de indre organer for eksempel lever.
Ved en grovnålsbiopsi fra indre organer, skal man indlægges ambulant til forberedelse før undersøgelsen.

Sådan foregår undersøgelsen
En radiolog, som er en læge med specialviden indenfor det område, der skal undersøges, udfører biopsien. Undersøgelsen foregår, mens du ligger på et leje på ryggen eller maven alt efter hvilket område, der skal undersøges.

Forud for biopsien lægges lokalbedøvelse i huden og området dækkes med sterile stykker.

Lægen bruger ultralydsskanningen til at fastslå, hvor der præcist skal udtages væv fra.

Pårørende med til undersøgelsen
Hvis du har pårørende med til undersøgelsen, henviser vi til, at de bliver i venteområdet imens undersøgelsen foretages.

Varighed af undersøgelsen
Du skal regne med, at undersøgelsen og opholdet på afdelingen varer ca. ½ - 1 time.

Svar på undersøgelsen
Når der er kommet svar på biopsien, vil du få besked fra den henvisende læge eller den afdeling du er tilknyttet.

Ultralydsvejledt nephrostomi
Hvad er nephrostomi?
Indlæggelse af plastikrør (kateter) gennem nyren til nyrebækkenet for at skaffe afløb for urin.

Forberedelse til undersøgelsen
Du skal indlægges til undersøgelsen - have taget blodprøver og lagt et drop. Du skal faste/tørste 4 timer før undersøgelsen. Det vil sige du ikke må spise, drikke, ryge eller tygge tyggegummi. Evt. medicin må tages med lidt vand.

Du vil få noget beroligende medicin ca. 1 time før undersøgelsen, så du kan slappe af.

Sådan foregår undersøgelsen
En radiolog, som er en læge med specialviden indenfor det område, der skal undersøges, udfører undersøgelsen. Undersøgelsen foregår, mens du ligger på et leje på ryggen.

Vejledt af ultralydsskanning, lokaliseres den syge nyre. Huden over den syge nyre afvaskes, og der afdækkes med sterile stykker, som ved en operation.
Herefter lægges lokalbedøvelse. Ved hjælp af en særlig teknik, lægges et plastikrør (kateter) i nyrebækkenet. Radiologen laver en lille ridse i huden, hvorefter han fører kateteret gennem huden og ind i den syge nyre, så den kan aflastes. Når radiologen er færdig, får du en plasterforbinding på for at holde kateteret på plads. Dette tilsluttes et lukket posesystem, som urinen kan løbe ned i.

Det er vigtigt, at du ligger helt stille for at sikre det bedst mulige resultat af undersøgelsen.

Efter undersøgelsen
Du skal være sengeliggende 2 timer efter undersøgelsen og have foretaget kontrol af blodtryk og puls de første par timer. Afdelingen du indlægges på, vil informere dig yderligere.

Pårørende med til undersøgelsen
Hvis du har pårørende med til undersøgelsen, henviser vi til, at de bliver i venteområdet imens undersøgelsen foretages.

Varighed af undersøgelsen
Du skal regne med, at undersøgelsen og opholdet på afdelingen varer ca. ½ - 1 time.

Gravid
Der er ingen specielle forholdsregler for gravide under en ultralydsskanning.

Svar på undersøgelsen
En radiolog, som er en læge med specialviden indenfor det område, du er blevet undersøgt, udarbejder en beskrivelse. Svaret vil blive sendt til den læge eller afdeling, der har henvist dig.

Ul af børn - mød HC And
Specielt ved børneundersøgelser
Vores personale er uddannet til at tage sig af børn på sygehuse. Vi forsøger altid at gøre oplevelsen god for børnene, selv om de har ondt eller er bange.

Forbered dit barn hjemmefra
Du kan forberede dit barn hjemmefra ved at snakke med barnet om undersøgelsen og forberede det på, hvad der skal ske.

Mød HC And sammen med dit barn
HC And, er en sød and, der forklarer børnene om mange af vores undersøgelser på en nem og overskuelig måde. Med sjove figurer, små opgaver og forklaringer i børnehøjde, kan I sammen se en række tegnefilm om undersøgelser på et sygehus.
 

Klik på HC And og mød ham i det sjove univers

Inden undersøgelsen
Inden undersøgelsen vil personalet stille nogle rutinemæssige spørgsmål.

Med til undersøgelsen
Du må gerne være sammen med barnet til undersøgelsen.

Forholdsregler
Der er ingen specielle forholdsregler ved en ultralydsskanning. Barnets henvisende læge eller afdeling vil i så fald oplyse jer derom.

 

APPFWU02V