Skip til primært indhold

Det gode samspil

Alle medarbejdere trænes i relations- og kommunikationsprogrammet Det gode Samspil med børn og unge

På H.C. Andersen Børne- og Ungehospital arbejder vi systematisk med undervisning og træning af alle medarbejdere i relations- og kommunikationsprogrammet ”Det gode Samspil”. 

Formålet er, at alle børn og unge på hospitalet - på trods af sygdom - skal trives, udvikle sig og føle sig inddraget i deres pleje og behandling.


Fakta

  • ”Det gode samspil” er udviklet af medarbejdere på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital.
  • Det er inspireret af International Child Development Program (ICDP), der er et valideret uddannelsesprogram, som har til formål at støtte og fremme relations-kompetencen hos personer, der har ansvaret for børns omsorg og trivsel. ICDP er valideret af WHO, bygger på FN’s Børnekonvention, og er anerkendt som hjælp til børn i høj psykosocial risiko.
  • ”Det gode samspil” tager desuden afsæt i teorier vedrørende ”Growth Mindset” inspireret af Carol Dweck, professor i psykologi, og i betydningen af de positive oplevelser i mødet af Barbara Fredrickson, professor i psykologi, mm.
  • ”Det gode Samspil” understøtter refleksionen omkring, hvordan medarbejderne etablerer den gode relation, og er et godt redskab, når relationen er udfordret. Pointen er, at den sundhedsfagliges evne til at være personligt og nærværende til stede med sin faglige viden, afstemt efter situationen, opgaven og barnet/den unges behov og signaler, er helt afgørende for, om børn og unge kan, vil og tør mestre pleje og behandling.
APPFWU01V