Skip til primært indhold

Nyeste statistikker og opgørelser

Opdateres hvert kvartal

Opgørelserne på denne side består af et omfattende tabelmateriale udgivet i pdf format. Manglende webtilgængelighed vil forekomme. De mange tal er ikke egnede for maskine oplæsning. Ved spørgsmål ret henvendelse til uag@rsyd.dk

Oversigter:

 1. Akut henvendelser til Fælles Akut Modtagelse FAM i Odense 2011 - 3. kvartal 2022 (opdateret okt. 2022)
 2.  Akut henvendelser på skadestuen OUH i Odense 1980-2010 (perioden før ovenfor) 

Trafikulykker:

 1. Trafikulykker - udvikling over en årrække (hele Fyn) 2010 - 30.09.2022
  (opdateret dec. 2022)
 2. Politiregistreringens dækningsgrad af trafikulykker i forhold til OUH Odense Skadestue, 2002-2014 + 2015-2021 (opdateret okt. 2022) 
 3.  Cyklist ulykker og brug af cykelhjelm 2010-30.09.2021  behandlet på skadestuen i Odense (opdateret nov. 2022)
 4. Cyklisters hjelmbrug - udviklingen over en årrække (hele Fyn) (opdateret nov. 2022)
 5.  Bløde trafikanter i Odense påkørt ved svingning modpart kører i samme retning (højresving) (opdateret nov. 2022)
 6.  Børns trafikulykker på Fyn 2010 - 3. kvartal 2022, alder 0-17 år (opdateret dec. 2022)
 7.  Tilskadekomne på Fynske Motorvej 2010-2016 (perioden efter ses i notat herunder)
 8.  Notat: "Motorvejen over Fyn - Behandlede patienter på OUH fra 2010-2020" (feb.2021)
 9.  El-løbehjul se mere under "Presse nyt" 

Børneulykker:

 1. Legepladsulykker - antal børn behandlet på skadestuen i Odense 2010 - 2022 (opdateret jan. 2023)
 2. Forbrændinger - børn 0-18 år (opdateret nov. 2021)
 3. Trampolinulykker - alle aldersgrupper (opdateret marts 2022)

Faldulykker:

 1. Alvorlighed af skader efter faldulykker fordelt på skadested
  (opdateret dec. 2022)
 2. Faldulykker (65+ årige) på samme niveau(snubler) i trafikområde samt bolig inde/ude (opdateret dec.2022)

Hjemme/fritidsulykker:

 1. Fritidsulykker sommer/vinter, hvor aktivitet er sport/motion eller leg/fritid (opdateret marts 2022)
 2. Ski og snowboard 2008-13.nov. 2015
 3. Ski og snowboard skader 2015-2019
 4. Haveulykker - sommer/vinter månederne 2010-2022
  (opdateret  jan. 2023)
 5. "Gør det selv arbejde" i bolig og have 2010-2022
  (opdateret jan. 2023)
 6. Ulykker i hjemmet 2010-2021 + 01.01-19.02.2022
  (opdateret maj 2022)

Vold:

 1. Skader efter vold - hvem er modparten 2014-2021 + 01.01-19.02.2022
  (opdateret marts 2022)
 2. Skader efter vold - hvor der er brugt glas eller flasker 2017-2021 + 01.01-19.02.2022 (opdateret maj 2022)
    

 

APPFWU02V