Skip til primært indhold

Region Syddanmark vil etablere et børnekirurgisk center på OUH og styrke yderligere to andre områder

Regionsrådet i Region Syddanmark har 19. december besluttet at give penge til at styrke Odense Universitetshospital. Der er sat penge af til et nyt børnekirurgisk center, flere hjertelæger og bedre behandling til patienter, der er syge med skimmelsvamp. Det skal være med til at styrke universitetshospitalet – både regionalt, nationalt og internationalt.

Et nyt børnekirurgisk center, flere læger til at behandle hjertepatienter og bedre muligheder for at diagnostikere og behandle patienter for skimmelsvampsygdomme. De tre områder blev i budgetaftalen for 2023 i Region Syddanmark udpeget som højtspecialiserede områder, politikerne ønskede at styrke og løfte Odense Universitetshospital (OUH) i de kommende år.

På regionsrådsmødet 19. december godkendte regionsrådet formelt at tildele de tre tiltag 4,5 mio. kr. i 2023 stigende til 8,8 mio. kr. om året fra 2025 og frem. Der er også afsat et engangsbeløb på 1,0 mio. kr. til etableringsudgifter.

Formand i Sundhedsudvalget Mette With Hagensen (S) siger:

- Det er vores klare ambition, at Odense Universitetshospital står så stærkt som overhovedet muligt på en række højt specialiserede områder. Vi ved, at de højtspecialiserede funktioner og banebrydende behandlingstilbud har stor betydning for den position og rækkevidde, sygehuset har både regionalt, nationalt og internationalt. Med midlerne fra budgetaftalen vil Odense Universitetshospital også i fremtiden kunne tilbyde både patienter og pårørende den nyeste og mest specialiserede behandling og samtidig være et stærkt fagligt arbejdsmiljø at tilbyde medarbejderne job i.

Opgradering på tre områder

Der er tale om tre forskellige højt specialiserede funktioner, som bliver etableret og udbygget på Odense Universitetshospital.

De tre højt specialiserede funktioner er:

  • Etablering af et nyt børnekirurgisk center med opstart 1. maj 2023
    På Odense Universitetshospital foretager de lige nu 60% af de højtspecialiserede kirurgiske mave-tarmindgreb hos børn i Danmark. Det nye center vil være med til at cementere den styrkeposition, og centeret vil arbejde tæt sammen med kirurgisk, anæstesiologisk og intensiv afdeling på sygehuset. Det nye center vil også være banebrydende i anvendelsen af telemedicin, når det kommer til den opfølgende behandling af børnene. Den vil, hvor det giver mening, kunne gennemføres via f.eks. videokontroller, mens børnene er hjemme hos deres familier, eller via et besøg på det nærmeste hospital frem for en længere køretur til Odense, hvis de f.eks. bor i Esbjerg eller Sønderborg.

  • Ansættelse af tre ekstra hjertelæger
    Hjerteafdelingen får tilført en overlæge 1. januar 2023, en afdelingslæge 1. september 2023 og en overlæge 1. januar 2024. De tre ekstra læger skal være med til styrke en række højt specialiserede funktioner på hjerteområdet, så Odense Universitetshospital kan tilbyde højt specialiseret behandling inden for hjerteområdet i fremtiden. Siden vedtagelse af budget for 2023 har det vist sig, at der er behov for at ansætte endnu flere hjertelæger. Derfor vil Hjertemedicinsk Afdeling på Odense Universitetshospital selv finansiere yderligere 0,7 mio. kr. om året fra 2025 og frem til flere ansættelser.

  • Etablering af diagnostisk kapacitet inden for skimmelsvamp
    I dag sendes prøver til Statens Serum Institut, og det tager flere dage at få resultaterne, sammenlignet med hvis der var lokal diagnostik på Odense Universitetshospital. I løbet af 2023 og 2024 vil Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Odense Universitetshospital opbygge muligheden for at analysere de tre skimmelsvampetyper, man tester for. Det har stor betydning for at sikre patienter korrekt diagnosticering og hurtigere behandling i sygdomsforløb, der har en meget høj dødelighed.
APPFWU02V