Skip til primært indhold

Syddanskere med svært nedsat immunforsvar tilbydes booster-vaccination mod COVID-19

Syddanskere med svært nedsat immunforsvar kan nu få en booster-vaccine. Det drejer sig om en mindre gruppe og kræver en henvisning fra egen læge eller fra en sygehuslæge, hvis de er i et behandlingsforløb på et sygehus. Tilbuddet om booster-vacciner kan give travlhed på vaccinationscentrene, der derfor genindfører tidsbestilling.

Det er nu muligt for en mindre gruppe af borgere med svært nedsat immunforsvar at få en boostervaccine mod COVID-19. Det kræver i første omgang en henvisning fra ens egen læge eller fra den behandlende sygehuslæge, hvis man modtager behandling på et af regionens sygehuse.

Sundhedsstyrelsen sender ikke automatisk invitationer til vaccination ud.

Borgere, der ønsker booster-vaccinen, skal selv kontakte egen læge eller behandlende sygehuslæge for at få en henvisning. Lægen vil så vurdere hver enkel borger ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

De seneste tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at der er en lille stigning i antallet af danskere, der bliver smittet med COVID-19, men at der ikke er flere, der bliver alvorligt syge. Der er heller ikke en stigning i antallet af indlagte på intensivafdelingerne.

Mulighed for vaccination i regionens vaccinationscentre – dog kun med tidsbestilling

Når lægen har lavet en henvisning, kan man booke tid på en af regionens vaccinationscentre.

Eftersom der nu skal vaccineres flere, lukker regionen for drop-in-vaccinationer på regionens vaccinationscentre. Man skal derfor bestille tid på www.vacciner.dk, hvis man gerne vil vaccineres på en af regionernes vaccinationscentre i den kommende tid.

De praktiserende læger kan også vaccinere

Det er også muligt at blive vaccineret hos flere praktiserende læger. På vaccinationskortet på Region Syddanmarks hjemmeside kan man se, hvilke læger der tilbyder vaccinen.

Find lægen på Region Syddanmarks vaccinationskort.

Det er henover sommerferien også muligt at benytte sig af nogle apotekerne. De kan også findes på vaccinationskortet.

Vaccinationer fortsætter for udvalgte målgrupper i efteråret

Udover den mindre gruppe særligt sårbare, der tilbydes en booster-vaccination, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at en række andre borgere lader sig vaccinere med mod COVID-19 i løbet af efteråret. Formålet med den nye runde vaccinationer er at forebygge alvorlig sygdom, indlæggelser og i værste fald død.

Fra 15. september vil beboere på plejehjem og de ældste syddanskere blive tilbudt både COVID-19-, influenza- og pneumokokvaccination.

Fra 1. oktober vil alle syddanskere over 50 år samt personer under 50 år, som har en særlig risiko for et alvorligt forløb med COVID-19, blive tilbudt en booster-vaccination mod COVID-19.

Den endelige plan for vaccinationer i efteråret, inklusiv vaccinationssteder og muligheder, bliver meldt ud fra regionens side efter sommerferien.

APPFWU01V