Skip til primært indhold

Oversygeplejerskerådet

Kontaktinformationer samt oversigt over rådets sammensætning

Oversygeplejerskerådet ved Odense Universitetshospital repræsenterer oversygeplejersker, afdelingssygeplejersker, udviklingssygeplejersker, kliniske sygeplejelærere samt hygiejnesygeplejersker.

Oversygeplejerskerådet yder faglig rådgivning i alle sager af betydning for sygeplejen, herunder udvikling, forskning, uddannelse og undervisning.

Desuden behandler Oversygeplejerskerådet sager vedr. Odense Universitetshospitals overordnede drift og udvikling, herunder også internt og eksternt samarbejde.

Alle er velkomne til at rette henvendelse til bestyrelsen om forhold i relation til sygeplejen, som man ønsker Oversygeplejerskerådets stillingtagen til.

Helle Marie Mogensen, oversygeplejerske, afd. B (referent)
Line Larsen, oversygeplejerske, afd. J
Eva Lærkner, udviklingssygeplejerske, afd. V
Dorthe Nielsen, sygeplejeforsker, IMK
Susanne Barren, oversygeplejerske Afd. A 
Kirsten Lildhold, oversygeplejerske Z, kæbekir
Susanne Sebens Hald, oversygeplejerske V
Line Louise Rasmussen, afdelingssygeplejerske, Kæbekirurgisk Afd.

​Deltagere:
Alle oversygeplejersker ansat på OUH, Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus.

Formål:
Uformelt forum med det formål at udveksle erfaringer og sikre gensidig inspiration.

Ann-Britt Juul, oversygeplejerske, afd. M/FAM, Svendborg
Anna Sofie Lillevang, oversygeplejerske, afd. M/C
Anne Bejlegård List, oversygeplejerske FAM
Anne Lise Zilmer, chefterapeut, rehabiliteringsafdelingen
Anne Pedersen, oversygeplejerske, afd. H
Berit Gamborg, oversygeplejerske, afd. Y
Britt Darley, afdelingssygeplejerske, COPA
Britta Nielsen, afdelingssygeplejerske, Afd. Z
Charlotte Hollmann, konst. oversygeplejerske, afd. U
Connie S. Mortensen, repr. for udviklingssygeplejersker, afd. A
Ditte Naundrup Therkildsen, oversygeplejerske, afd. X
Dorthe Nielsen, sygeplejeforsker, IMK
Eva Lærkner, udviklingssygeplejerske, afd. V
Gitte Bekker, oversygeplejerske, afd. T
Helle Marie Mogensen, oversygeplejerske, afd. B (formand)
Jane Brudvig-Lauridsen, afdelingssygeplejerske, afd. S
Janeke Espersen, oversygeplejerske, afd. G, Svendborg
Jette Wensien, oversygeplejerske, afd. G
Kirsten Lildholt, oversygeplejerske, afd. Z/K
Line Larsen, oversygeplejerske, afd. J
Line Louise Rasmussen, afdelingssygeplejerske, Afdeling K
Lisbeth Juulsgaard, oversygeplejerske, afd. V, Svendborg
Louise Vestring, oversygeplejerske, afd. S
Maria Rygaard Andersen, overradiograf, rtg., Svendborg
Marianne Gehring, oversygeplejerske, afd. N
Marianne Lundegaard, oversygeplejerske, afd. O
Mette Marie Skjøth, Afd. I
Mona Simesen, afdelingssygeplejerske, Afd. B
Morten Vinther Nielsen, overradiograf, rtg. OUH
Nina Andersen, Afd. Q, oversygeplejerske
Pia Dybdal, oversygeplejerske, afd. D
Susanne Barren, oversygeplejerske, afd. A
Susanne Sebens Hald, oversygeplejerske, afd. V, OUH
Tina Thomsen, oversygeplejerske, afd. L
Trine Bruus Zachariassen, Afdeling R
Vibeke Tilgaard Jensen, oversygeplejerske, afd. E/F
Yvonne Roholt, afdelingschef, Patient- og pårørendeservice

Ad hoc deltagere:
Mathilde Schmidt-Petersen, direktør
Repræsentanter fra KLU

​Anette Louise Reimer Hansen, ledende lægesekretær, afd. B (sekretær)

Mail: anette.reimer.hansen@rsyd.dk 
Telefon: 65 41 26 40

APPFWU01V