Skip til primært indhold

Uddannelse og læringsmiljø

Vi har i høj grad fokus på kompetenceudvikling og uddannelse hos læger og sygeplejersker. Her kan du læse mere om vores uddannelsesmuligheder, kompetenceudvikling og læringsmiljø på afdelingen

Som nyansat sygeplejerske gennemfører du et introduktionsforløb, hvor vi uddanner dig i opgaver og funktioner inden for det urologiske speciale. Din mentor og din nærmeste leder vil også jævnligt holde samtaler med dig for at forventningsafstemme, hvilke ønsker og behov du har for din fremtidige karriere hos os. 

Vi har teoretiske dage for både nye og erfarne plejepersonale i løbet af året. 

Under introduktionen giver vi dig en række kompetencekort, som du kan gå i dybden med og få erfaring i. 

Vores kompetencekort er

 • Anlæggelse af blærekateter (SIK og KAD)
 • Blærescanning
 • Briksystem
 • Centralt venekateter (CVK)
 • Flowundersøgelse
 • Hygiejne
 • Håndtering af medicin
 • Håndtering af smerter 
 • Modtagelse af patienter efter operation 
 • Observationer og behandling af patienter med polyuri 
 • Rekvirering af analyser 
 • Skift af stomibandage (uro - og afføringsstomi) 
 • Udskrivelse 
 • Assistance ved cystoskopi 
 • Blæreskylning med medicin 
 • Brug af IT-systemer 
 • Ernæring 
 • Forflytning 
 • Hæmaturi 
 • Håndtering af nefrostomikateter 
 • Modtagelse af akutte patienter 
 • Mors 
 • Perifert venekateter 
 • Samling, opsætning og anvendelse af ilt og sug 
 • Triagering 
 • Væskeregistrering og væskebalance 

Som læge har du mulighed for at gennemføre et uddannelsesprogram, som giver dig højt specialiseret viden og kompetencer indenfor urologi. Programmet består af tre dele, hvor du vil udvikle dine kompetencer løbende.

I den første del af programmet bliver du uddannet i (18 mdr.)

 • Udredning og behandling af sygdomme i scrotum, LUTS, inkontinens, urinvejssten, øvre urinveje, hæmaturi, urologiske problemer i forbindelse med graviditet og patienter med nedsat nyrefunktion. 
 • Palliativ behandling 
 • Udredning af UVI og inflammatoriske tilstande i urinveje.
 • Du vil få operative færdigheder i scrotal kirurgi, ESWL, endoskopi af nedre/øvre urinveje, TUR-B og operation for inkontinens.

I anden del af programmet bliver du uddannet i (24 mdr.)

 • Varetagelse, udredning og behandling af urologiske traumer 
 • Udredning og behandling af nyretumorer, blæretumorer, prostatacancer, peniscancer, testiscancer, binyretumorer og neurogen blæredysfunktion.
 • Du vil få operative færdigheder i diagnostik og terapeutisk perkutan nefroskopi, TRUS-P, indgreb på ureteres.
 • Du kan redegøre for åben kirurgi på urethra, radikal prostatectomi, nyretransplantationer og redegøre og assistere til indgreb på blæren og til operationer i retroperitoneum.

I den tredje del af programmet bliver du uddannet i (18. mdr.)

 • Udredning og behandling af erektiv dysfunktion, mandlig infertilitet, medfødte anomalier af urinveje, enuresis.
 • Du vil få operative færdigheder i TUR-P 

På Urinvejskirurgisk Afdeling vil vi gerne give alle studerende en god velkomst.

Som sygeplejestuderende hos os får du en række færdigheder og kompetencer i urologisk sygepleje, hvor du har mulighed for at lære sygepleje i forhold til akutte, kroniske, accelererede og højt specialiserede patientforløb. Vi ønsker at skabe sammenhæng mellem teoretisk og klinisk kundskab og udvikle dine kompetencer i at udføre, formidle, lede og udvikle urologisk sygepleje afhængig af dit semester og fag. Du kan finde flere informationer om studiekrav til dit praktikophold på dit uddannelsessted. 

Generel klinisk studieplan for sygeplejestuderende i afd. L i Odense 

Generel klinisk studieplan for sygeplejestuderende i afd. L i Svendborg  

Klinisk vejleder

Under dit praktikforløb vil der være seancer med refleksion sammen med dine medstuderende. Du vil blive tilknyttet en klinisk vejleder, som vil planlægge og tilrettelægge dit praktikforløb sammen med afdelingssygeplejersken. Du vil både have dage med din kliniske vejleder og dage med vores øvrige plejepersonale

 

APPFWU01V