Skip til primært indhold

Anmeldelse

Du bestemmer selv, om det seksuelle overgreb eller voldtægten skal anmeldes til politiet. Ved anmeldelse er det vigtigt, at den sker så hurtigt som muligt efter overgrebet, så politiet har bedst mulighed for at sikre eventuelle beviser fra gerningssted og gerningspersonen.

Hvis du anmelder et seksuelt overgreb eller voldtægt uden først at have været på Center for Voldtægtsofte, vil politiet hurtigt komme ud til det sted, hvor du befinder dig. Der vil de foretage en kort afhøring om overgrebets art, gerningssted og lignende, og politiet vil derefter sørge for, at du bliver bragt til undersøgelse på Fælles Akutmodtagelse (FAM) på OUH. Det er ofte nødvendig med en retsmedicinsk lægeundersøgelse på FAM, når du ønsker at anmelde overgrebet. På FAM bliver en sygeplejerske kort orienteret om situationen, og hvis politiet og du ønsker det, vil en læge foretage en retsmedicinsk undersøgelse med henblik på beskrivelse af skader og sikring af spor. Herefter vil politiet gerne foretage en mere grundig afhøring. Denne vil som oftest foregå på politistationen. Ved anmeldelse kan du under afhøringen få gratis advokatbistand. Husk også, at du har mulighed for at have en pårørende eller bekendt med under hele dit besøg på FAM.

Hvis du kontakter Center for Voldtægtsofre eller FAM, og ikke umiddelbart har valgt at anmelde det seksuelle overgreb eller voldtægten inden, men ønsker at gøre dette efterfølgende, kan Centeret eller FAM også hjælpe dig med dette.

APPFWU01V