Skip til primært indhold

Intro for ledere på OUH

Nye lederes introduktion til OUH

"Introduktionsforløb for nye ledere på OUH" er obligatorisk for nyansatte ledere på OUH.

Det overordnede formål med introduktionsforløbet er at understøtte lederen i sin praksis gennem information, dialog og forventningsafstemning om OUH som organisation.

Den nye leder gives mulighed for bred introduktion til strategiske indsatsområder samt indblik i den ledelsesmæssige værktøjskasse, som OUH kan tilbyde. Forløbet giver også et afsæt for et ledelsesmæssigt netværk.

Fem moduler

Forløbet består af fem moduler:

  1. Ledelse på OUH
  2. Ledelse af kvalitet og udvikling
  3. Ledelse og styring
  4. Personaleledelse
  5. Organisationspsykologi og kulturforståelse  

 

Metode

Der er tre årlige hold med ca. 25 deltagere på hvert. 

Oplæg, dialog og drøftelser i grupper og plenum vil være udgangspunktet for alle temaer.

Op til hvert modul gives en mindre forberedelsesopgave for den enkelte deltager. Af praktisk karakter og med indhold, der støtter op om temaerne i introforløbet. Formålet er, at den enkelte gennem de fem moduler får sat sit eget personlige lederskab i perspektiv i forhold til temaerne om ledelse.

På hvert modul er der oplæg af direktionen, udvalgte afdelingsledelser, udvalgte nye og erfarne ledere, HR-medarbejdere samt relevante nøglepersoner fra forskellige områder. Ledelsesakademiet kan bidrage med temaer om ledelse af generel karakter.

Ledelsesakademiet, Region Syddanmark, står for at facilitere modulerne - herunder at sikre sammenhæng og opfølgning på de forskellige indlæg.

APPFWU01V