Skip til primært indhold

Patientrapporterede outcomes (PRO)

PRO er oplysninger om patientens helbred - meldt ind af patienten selv. Oplysningerne kan bruges til at målrette behandlingen til den enkelte og forbedre behandlingens kvalitet generelt.

Hvad er patientrapporterede outcomes (PRO)?

PRO er informationer om patientens helbredstilstand, herunder fysiske og mentale helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau.

Patienten rapporterer som oftest sine oplysninger via spørgeskemaer - på OUH foregår det via appen Mit Sygehus. Ved hjælp af appen kan skemaet udfyldes fra både smartphone, tablet eller computer, når patienten har tid.

Spørgeskemaerne handler om patientens udbytte af sin behandling eller sit forløb. PRO erstatter ikke kliniske målinger, men giver et vigtigt indblik i patientens oplevelse af eget helbred og udbytte af behandlingen.

Hvorfor PRO?

Med patientrapporterede oplysninger kan vi målrette behandling og konsultationer bedre til den enkelte patient. 

PRO kan anvendes på flere måder:

  • PRO kan danne udgangspunkt eller understøtte samtalen mellem den sundhedsfaglige og patienten, så fx en konsultation drejer sig om det, der er mest relevant for den enkelte patient. 
  • PRO kan fungere som støtte til beslutninger i forbindelse med behandling.
  • PRO kan bruges til at vurdere, om patienten har behov for at komme til konsultation/kontrol på sygehuset, eller om konsultationen fx kan gennemføres via video eller helt aflyses. 
  • PRO kan skærpe patientens opmærksomhed på egne symptomer og sygdomsforløb samt engagementet i behandlingen.

PRO-sekretariatet på OUH

Anne Mette Ølholm

Faglig koordinator

Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


3046 0895
Mette Bøg Horup

Mette Bøg Horup

PRO-konsulent

Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


2446 0772

Stine Kappel

PRO-konsulent

Klinisk Udvikling - Kvalitet og Patientsamarbejde


2335 6025
APPFWU02V