Skip til primært indhold

Uddannelse

Læs om de forskellige uddannelser, som vi tager del i i afdelingen.

Audiologi er en spændende kombination af sundhedsfaglige, tekniske og sproglige fag, som handler om hørelsen. Audiologi er en uddannelse, hvor man hjælper med at finde årsagen til hørevanskeligheder hos børn, unge og voksne. Du kan hjælpe disse mennesker til et liv med mere lyd, forbedre deres vilkår for kommunikation og deraf en bedre livskvalitet.

Som audiolog får du en uddannelse, der gør dig i stand til at udføre, analysere og tolke undersøgelsesre-sultater, tilpasse høreapparater og måle på høreapparater samt kontrollere behandlingsresultater.

Studiet indeholder fag som fx anatomi, neurologi, akustik, matematik, fonetik og sprogvidenskab.

Med en bachelor i audiologi kan du blive ansat på både offentlige eller private høreklinikker. På offentlige klinikker kan man ved hjælp af en audiologs detaljerede viden omkring udredning og behandling af hørehandikap og tinnitus, hjælpe både voksne og børn til et bedre liv med lyd.

Audiologiuddannelsen  er en 3 årig bacheloruddannelse og 2 årig kandidatudannelse.

Læs evt. mere på SDU's hjemmeside.

En audiologiassistent undersøger patienter med forskellige høremæssige problemer. En vigtig del af arbejdet består i at kunne vælge den rigtige behandling, dette foregår i tæt samarbejde med andre faggrupper. En stor del af arbejdet handler om at tilpasse og afprøve høreapparaterne på patienterne. Der udføres også elektrofysiologiske målinger og andre specielle audiologiske test. Audiologiassistenten har en del administrativt arbejde, der skal udføres hver dag, fx udfyldelse af bestillingssedler og journalskrivning.

Uddannelsen til audiologiassistent tager 2½ år. Uddannelsen består af flere skole og praktik ophold. Inden man kan få en praktikplads skal man have bestået et grundforløb på Syddansk Erhvervsskole.

Vi ansætter p.t en elev hvert andet år.

Som elev oplæres du bl.a. i at opnå indsigt og erfaring med:

Udførelse af høreprøver på børn og voksne
Tilpasning af høreapparater
Svimmelheds undersøgelser
Elektrofysiologiske målinger
Specielle audiologiske undersøgelser

Elevvejleder/praktikvejleder: Vibeke Rie Aagaard

Skriv evt. til ouh.aud@rsyd.dk, att. Vibeke Rie Aagaard

 

 

Øre-Næse-Hals/Høreklinik Afd. F deltager i den kliniske uddannelse af medicinstuderende på flere niveauer af det sundhedsvidenskabelige studium og varetager videreuddannelse af speciallæger speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi.

Afdelingen har kontinuerligt 2 introlæger og 4 læger i speciallægeuddannelsen ansat.

På hjemmesiden for Dansk Selskab for Oto-Rhino-Laryngologi / Hoved og Halskirurgi (DSOHH) er der yderligere beskrivelse af specialet, informationer om hvordan uddannelsen er opbygget samt inspiration til at vælge specialet.

Øre-Næse-Hals/Høreklinik Afd. F har lægesekretærelever og SAK-studerende (Sundhedsadministrativ koordinator). 

Du kan læse mere om, hvordan uddannelsen er her på OUH og finde oplysninger på UCL's hjemmeside.

På sengeafsnit F2 har vi social- og sundhedsassistenter under uddannelse. 

Du kan læse mere om uddannelsen på OUH her.

Øre-Næse-Hals/Høreklinik Afd. F har sygeplejerskestuderende på F2 (sengeafsnit) samt i vores øre-næse-halskirurgiske ambulatorium på OUH, Odense samt operationsgang på OUH, Odense. 

Du kan læse mere om sygeplejerskeuddannelsen på OUH her.

APPFWU01V