Skip til primært indhold

Information om Hovedpineklinikken

I Hovedpineklinikken modtager vi patienter til udredning og behandling af forskellige typer af svær hovedpine og migræne

Ankomst til Hovedpineklinikken

Hovedpineklinikken er beliggende på 8. sal i højhuset. Du vil se vores reception som det første, når du træder ud af elevatoren. 

Når du ankommer til vores klinik, bedes du venligst registrere dig med dit sundhedskort på skærmen. 

Der kan anmodes om befordringsgodtgørelse på skærmene nede i forhallen. 

Parkering

Hvis du er i bil, kan du registrere denne samtidig med din ankomst. Sekretæren kan hjælpe dig, hvis nødvendigt. Du skal bruge bilens registreringsnummer for at booke parkeringen.

Information om Hovedpineklinikken

Hovedpineklinikken modtager patienter til udredning og behandling af forskellige typer svær hovedpine og migræne samt hovedpine, der er opstået som følge af en anden sygdom eller på anden baggrund.

Behandlingen af hovedpine er tværfaglig og foregår i et tæt samarbejde mellem læge og sygeplejerske. Du vil derfor ofte få tider både ved læge og sygeplejerske.

Afhængigt af din hovedpinelidelse vil du få tilbudt medicinsk behandling, som kan være forebyggende eller smertelindrende.

Hovedpine udredes og behandles ud fra nationale referenceprogrammer og behandlingsvejledninger.

Vi samarbejder med Dansk Hovedpinecenter på Rigshospitalet, Glostrup og anvender samme retningslinjer.

Du kan læse mere på Nationalt Videnscenter for Hovedpine, som har til formål at samle og formidle viden omkring hovedpine til sundhedspersonale, patienter og pårørende.

Nyt behandlingsprojekt for patienter med Idiopatisk Intrakraniel Hypertension (IIH)

Idiopatisk Intrakraniel Hypertension (IIH) betyder ’for højt tryk i kraniet af ukendt årsag’, tidligere også kaldet Benign Intrakraniel Hypertension eller Pseudotumor Cerebri.

Sygdommen rammer langt overvejende yngre kvinder, der har betydelig overvægt. Symptomerne består ofte i synsforstyrrelser, hovedpine, tinnitus/puls i øret, svimmelhed og kognitive gener. I værste fald kan IIH medføre blivende synsnedsættelse og endog blindhed, så sygdommen er langtfra benign.

Der eksisterer både medicinske og kirurgiske behandlingsmuligheder, men den mest effektive behandling er et større blivende vægttab for at opnå og fastholde sygdomskontrol.

Aktuelt tilbydes patienter med IIH vejledende samtaler hos en hospitals-diætist samt ugentlig træning på gruppehold hos en fysioterapeut ved Dansk Hovedpinecenter.

Vi undersøger nu en ny vægttabs-strategi hos helt ny-diagnosticerede patienter, i håb om at opnå hurtigere, større og mere varige vægttab. Projektet er et lodtrækningsforsøg, hvor halvdelen af deltagerne behandles som vanligt, mens den anden halvdel skal gennemgå et intensivt vægttabsprogram. Dette består i de første 8 uger af en kaloriefattig diæt med måltidserstatninger i form af Nupo Diet produkter. Herefter behandles i 8 måneder med et diabetes-præparat, der har vist sig at give store vægttab, en såkaldt GLP1-agonist (Semaglutid), som injiceres med en tynd nål i underhuden én gang om ugen.

Da projektet er et lodtrækningsforsøg, tildeles man tilfældigt enten standardbehandling eller intervention.

Vores primære interesse er at undersøge vægttabet og hvor meget væsketrykket i kraniet falder, men vi undersøger også øjne, synsnerver, lever, fedtmasse, knogler, hovedpinebyrde, livskvalitet og gennemførlighed.

Kun helt ny-diagnosticerede kvinder mellem 18 og 65 år kommer i betragtning til deltagelse, da vi undersøger effekten så tidligt som muligt i sygdomsforløbet. Patienter der udredes på Odense Universitetshospital eller Dansk Hovedpinecenter kan deltage; patienter fra hele Danmark kan henvises til hhv. Odense og Rigshospitalet-Glostrup ved mistanke om IIH, dvs. før udredning er gennemført.

For mere information kontakt Nadja Skadkær Hansen, Læge og ph.d.-studerende ved Dansk Hovedpinecenter, mail: nadja.skadkaer.hansen@regionh.dk | T: 38633553

Eller forsøgsansvarlig på Odense Universitetshospital overlæge Dagmar Beier, Dr.med.habil., overlæge, Neurologisk Afdeling, OUH; T:65415604.

 

 

 

APPFWU02V