Skip til primært indhold

Klinik for Senfølger til kræft

Til patienter med komplekse senfølger til kræft

Hvad er Klinik for Senfølger til kræft

Klinik for Senfølger arbejder med at udrede, afklare og behandle komplekse senfølger efter kræft eller kræftbehandling.

Vores mål er, at skabe én indgang for mennesker, der kæmper med senfølger. Vi ønsker at hjælpe den enkelte med at leve et så godt liv som muligt efter sygdoms- og behandlingsforløbet. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes oplevelse af senfølgerne og arbejder med respekt for patientens ønsker og behov.

Teamet er tværfagligt sammensat med henblik på at kunne støtte patienterne og evt. deres pårørende i forbindelse med problemstillinger af fysisk, social, seksuel, og psykologisk karakter, som kan forekomme efter en kræftsygdom og/eller kræftbehandling. Vi samarbejder ligeledes med diverse kliniske afdelinger samt røntgenafdelingen, og Almen praksis.

Klinik for Senfølger arbejder evidensbaseret i videst muligt omfang og der vil løbende blive indsamlet forskningsdata med henblik på at øge viden om senfølger og derved forbedre behandlingen.

Klinik for Senfølger hører organisatorisk og ledelsesmæssigt under Onkologisk Afdeling R.

 

Klinik for Senfølger til kræft

Kløvervænget 11 C, Indgang 130


APPFWU01V