Skip til primært indhold

Patientsikkerhed

Patientsikkerhedsarbejdet på Odense Universitetshospital

OUH sætter patienten først. Vi ønsker et OUH præget af en kultur, hvor patientens sikkerhed vægtes højt, og hvor vi løbende udvikler og forbedrer os. Principperne for vores arbejde med patientsikkerhed er beskrevet i Visionen for patientsikkerhedsområdet på OUH og bygger på fire nøglebegreber: ”speak- up”, proaktiv ledelse, læring og organisering - og der arbejdes kontinuerligt konkret med arbejdet inden for disse nøglebegreber.

Langt de fleste patientforløb går godt og planmæssigt, men når der sker utilsigtede hændelser vil vi lære af dem, og derved forebygge, at de sker igen. Samtidig vil vi skabe en sikker og robust organisation hvor vi forebygger at fejl kan ske. Derfor arbejder vi både reaktivt og proaktivt med patientsikkerhed. Nedenfor er dette arbejde beskrevet:

Reaktivt – Alle afdelinger på OUH arbejder med læring af de utilsigtede hændelser, der rapporteres i egen afdeling. Hvor der er tale om flere involverede afdelinger eller generelle problemstillinger, skabes der også læring på tværs af hospitalet. Arbejdet med utilsigtede hændelser har altid læring og forbedringer som formål, og er aldrig et spørgsmål om at placere skyld. Nøgleordene er åbenhed, tillid og læring.

Proaktivt – Der arbejdes med at opbygge en robust sikkerhedskultur på flere måder, hvor alle ledere og medarbejdere sætter patientsikkerhed først, og derved kan hjælpe med at forhindre, at der sker fejl. Det sker bl.a. gennem:

  • En ”Speak up” kultur, hvor alle har ret og pligt til at sige til, hvis de oplever forhold, som kan udgøre en risiko for patientsikkerheden. Speak-up er forankret i en kultur med psykologisk tryghed, hvor enhver medarbejder trygt kan udtrykke bekymringer og komme med forslag til forbedringer.
  • Psykologisk tryghed er et fokusområde i flere undervisningsmoduler.
  • En alvorlig risikosituation udløser ”stop the line”, som omgående stopper et givent arbejde, og der følges op med en struktureret sikkerhedsproces.
  • Måling af patientsikkerhedskultur på udvalgte afdelinger, som kan danne grundlag for konkrete indsatser til et styrket fokus på patientsikkerheden.
  • Central understøttelse af patientsikkerhedsarbejdet lokalt på afdelingerne for ledere og for nøglepersoner med undervisning, organiseringsunderstøttelse og ad hoc opgaveløsning.
APPFWU01V