Skip til primært indhold

Om kroniske smerter

Information omkring kroniske smerter

Når dine smerterne har varet i mere end seks måneder kalder vi dem kroniske. Det betyder ikke at du skal have smerter resten af dit liv, men at du må forvente at smerterne varer længe; for nogle vil smerterne vare i mange år.

Hvis smerterne er så intense at de hindrer dig i at passe en normal hverdag med familie, venner og job, taler vi om komplekse kroniske smerter.

Kroniske smerter kan beskrives som et tomt eller meningsløst signal. Hvor den akutte smerte signalerer risiko for vævsskade er den kroniske smerte ofte uden sammenhæng med skade på kroppen. Vi kan sammenligne kroniske smerter med en røgalarm, der hyler uden at der er røg i lokalet. Ligesom røgalarmen er smerterne enerverende og forstyrrende.

Kroniske smerter kan opstå i forbindelse med et uheld, efter en operation eller komme ”ud af det blå”. Patienter med kroniske smerter har ofte været grundigt undersøgt og forsøgt behandlet, uden at det er lykkedes at få smerterne til at forsvinde. Vi arbejder ud fra den teori at kroniske smerter ofte involverer en forstyrrelse af smertesystemets nervebaner. At smertesystemet er blevet for overaktivt. Det har stor betydning for behandlingen, ikke mindst den medicinske.

Med de kroniske komplekse smerter følger der ofte andre udfordringer. Det kan være dårlig søvn, koncentrations- og hukommelsesproblemer, humørændringer og arbejdsmæssige udfordringer. For at behandlingen af de kroniske komplekse smerter skal være effektiv, er det nødvendigt også at tage hånd om disse udfordringer. Derfor bør kroniske komplekse smerter behandles tværfagligt.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om kroniske smerter her: www.smerteinfo.dk.

Du vil på dit lokale bibliotek kunne få hjælp til at finde bøgerne.

Litteratur:
Kroniske smerter - Kan man leve med det. Søren Frölich. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. København. 2001.
Smertehåndtering. Dennis C. Turk og Frits Winter. Dansk Psykologisk Forlag 2008.
Bevidst nærvær. Mark Williams, John Teasdale, Zindel Segal og Jon Kabat-Zinn. Akademisk Forlag 2009.
Smerter - Baggrund, evidens, behandling. Troels Staehelin Jensen og Jørgen B. Dahl.

APPFWU01V