Skip til primært indhold

Om kroniske smerter

Information omkring kroniske smerter

Definition af smerter

Den internationale definition på smerte er ”En ubehagelig sanse- og følelsesmæssig oplevelse forbundet med, eller som ligner den forbundet med, aktuel eller mulig vævsskade”. Smerte er således altid en personlig oplevelse, der i forskellig grad påvirkes af biologiske, psykologiske, sociale og eksistentielle faktorer.

Akutte smerter

Smerter der har varet i kortere tid, typisk minutter, timer eller dage kalder vi for akutte smerter. Akutte smerter er kroppens og hjernes måde at fortælle os, at der er aktuel eller mulig fare på færde. De akutte smerter forstås ofte bedst som et advarselssignal. Formålet med de akutte smerter er først og fremmest, at få os til at fjerne os fra det der er farligt for vores krop, så vi ikke kommer mere til skade og derefter at sikre gode vilkår for at vi heler op igen.

Kroniske smerter

Hvis smerterne har varet i mere end tre måneder, kalder vi det for kroniske smerter. Kroniske smerter er et stort folkesundhedsproblem rapporteret af 20-25 % af voksne i den vestlige verden. På trods af lidt forskellige definitioner kan kronisk smerte operationaliseres som en tilstand, hvor en person oplever smerte de fleste dage eller hver dag i mere end tre måneder.

Ved kroniske smerter bliver smertesystemet ofte mere aktivt. Det bliver aktiveret tidligere end normalt, og samtidig fortolker vores hjerne også signalerne kraftigere end normalt. Det betyder, at vi bliver mere følsomme for fx tryk, varme, berøring og bevægelse omkring det område, hvor smerterne opleves og smerterne, og følsomheden kan sprede sig til andre områder end der, hvor smerterne oprindeligt startede. Generelt kan man sige, at ved kroniske smerter er smertesystemet i øget alarmberedskab. Det medfører, at sammenhængen mellem det der oprindeligt var årsag til smerten, og den smerte der opleves, er mindre.

Mens kroniske smerter er en byrde for den enkelte person, er det ikke alle der påvirkes lige meget. Vi inddeler kroniske smerter i to typer: simple kroniske smerter og komplekse kroniske smerter.


Simple kroniske smerter

De simple kroniske smerter forekommer langt hyppigst og defineres ved, at de kroniske smerter (smerte de fleste dage eller hver dag i mere end tre måneder) kun påvirker hverdagen i lettere grad. Mennesker der lever med simple kroniske smerter kan de fleste dage passe deres hverdag og deres arbejde eller fritidsliv. Ofte er nattesøvnen rimeligt god, og behandlinger af de smertefulde områder (ex. træning, massage, akupunktur, kiropraktik eller lign.) har ofte en rimelig effekt i kortere eller længere tid.

Komplekse kroniske smerter

De komplekse kroniske smerter er mindre hyppige. Omkring 5-8 % af voksne i den vestlige verden opfylder kriterierne for komplekse kroniske smerter. Komplekse kroniske smerter (diagnosekode DR 52.2E) defineres som kroniske smerter, der har væsentlige konsekvenser for arbejdsliv og/eller hverdagsliv de fleste dage eller hver dag de seneste 3 måneder. Komplekse kroniske smerter er ofte mere udbredte til større dele af kroppen og kan flytte sig fra sted til sted og patienterne udviser i højere grad tegn på øget smertefølsomhed.

Fra de danske smertecentre ved vi, at med de komplekse kroniske smerter følger der ofte andre udfordringer. Det kan være dårlig søvn, koncentrations- og hukommelsesproblemer, humørændringer og arbejdsmæssige udfordringer. For at behandlingen af de kroniske komplekse smerter skal være effektiv, er det nødvendigt også at tage hånd om disse udfordringer. Derfor bør kroniske komplekse smerter behandles tværfagligt.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om kroniske smerter her: www.smerteinfo.dk.

 

APPFWU01V