Skip til primært indhold

Klinisk undervisning

Overblik over uddannelser

Uddannelse af fysioterapeuter og ergoterapeuter

Kliniske undervisere

Kliniske undervisere for fysioterapeutuddannelsen og ergoterapeutstuderende på OUH er ansat i 6 forskellige kliniske afdelinger, to på Svendborg Sygehus og fire på Odense Universitetshospital.

På Svendborg Sygehus drejer det sig om kliniske undervisere for både fysioterapi og ergoterapi på geriatrisk afdeling og klinisk underviser for fysioterapi på ortopædkirurgisk afdeling.

På Odense Universitetshospital drejer det sig om kliniske undervisere for både fysioterapi og ergoterapi på geriatrisk afdeling, om kliniske undervisere for fysioterapi på onkologisk- og neurokirurgisk afdeling og om klinisk underviser for ergoterapi på neurologisk afdeling.

UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole

KLU - KompetenceCenter for Rehabilitering (KCR) varetager kontakten til fysioterapeutuddannelsen og ergoterapeutuddannelsen på UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole.

Det drejer sig bl.a. om indgåelse af 3-års kontrakter, om årlige evalueringsmøder og om diverse samarbejdsmøder på både fysioterapeut- og ergoterapeutuddannelsen.

Administrative, koordinerende og udviklingsmæssige opgaver

KCR varetager desuden en række administrative, koordinerende og udviklingsmæssige opgaver i forbindelse med den kliniske undervisning på OUH.

Det drejer sig bl.a. om fordeling af studerende og oprettelse i diverse systemer samt udsendelse af velkomstbreve forud for hver enkelt praktikperiode og om fakturering af den kliniske undervisning. Derudover varetager KCR undervisnings-, evaluerings-, samarbejds- og udviklingsopgaver relateret til den kliniske undervisning.

 

 

APPFWU02V