Skip til primært indhold

Daghospital

Når pleje og behandling af en patient med infektionssygdomme ikke kræver indlæggelse, foretages udredning og behandling på Infektionsmedicinsk Daghospital Q

Almindeligvis er det patienter, som har været indlagt på Infektionsmedicinsk Afdeling, som overgår til forløb i daghospitalet, men patienter kan også henvises fra private praktiserende læger eller fra OUHs Fælles Akut Modtagelse (FAM).

Patienter, som følges i daghospitalet, registreres og behandles som indlagte patienter, selvom patienten overnatter i eget hjem eller på patienthotellet. Det betyder blandt andet, at der er kortere ventetid på eventuelle undersøgelser. Samtidig får patienten udleveret antibiotika og eventuel andet nyt medicin hos os, men skal selv sørge for at medbringe og tage din vanlige medicin.

Stuegang

Du vil efter behov blive set af en læge til stuegang i vores daghospital, og du vil få din eventuelle antibiotika og medicin af en sygeplejerske i daghospitalet. 

Forplejning

I daghospitalet kan du få the, kaffe, vand og saft. Skal du til længerevarende behandling eller undersøgelser, anbefaler vi derfor, at du medbringer en madpakke.

Personale

Daghospitalets opgaver varetages af en læge og en sygeplejerske. Sygeplejersken fungerer som kontaktperson for alle patienter på daghospitalet, og der er desuden tilknyttet en psykolog og en socialrådgiver til daghospitalet. 
Afdeling Q er også et uddannelsessted for blandt andet læger og sygeplejersker, og du vil derfor kunne møde uddannelsessøgende på studieophold i daghospitalet.

Kontaktoplysninger

Følg dette link og find både adresse, åbningstider og telefonnummer.

 

APPFWU02V