Skip til primært indhold

Indlæggelse

Information om din indlæggelse i Geriatrisk Sengeafsnit i Odense både som patient men også som pårørende.

Geriatrisk Sengeafsnit er et medicinsk afsnit med speciale i sygdomme hos ældre mennesker, både akutte og kroniske, men også med speciale i ældre med færdighedstab som følge af sygdomme og aldersforandringer.
 
I sengeafsnittet arbejder vi tværfagligt, og desuden har vi et nært samarbejde med de praktiserende læger og den kommunale sektor, herunder specielt hjemmeplejen.

I menuen herunder finder du mere information om dit forløb på Geriatrisk Sengeafsnit G1 / G2. Herunder også information til dine pårørende i form af besøgstider m.m.

Afdelingen består af flere personalegrupper, og under din indlæggelse vil du ofte møde både læger, sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter, lægesekretærer, fysioterapeuter, ergoterapeuter og vores diætist. Afdelingen uddanner indenfor alle sundhedsfag, og du vil som patient kunne møde lægestuderende, sygeplejerskestuderende, soscial- og sundhedsassistentelever, sundhedsadministrativ koordinatorstuderende og studerende indenfor fysioterapi og ergoterapi.

Daglige ledere af Geriatrisk Sengeafsnit G1/G2 er oversygeplejerske Anne Kristin Polat, overterapeut Sussie Bine Thorslund og ledende overlæge Søren Kasch. 

På Geriatrisk Sengeafsnit indlægges ældre medicinske patienter med både akutte og kroniske sygdomme men også patienter med færdighedstab som følge af sygdomme og aldersforandringer.

Vi anbefaler at du medbringer toiletsager og hjemmesko samt evt. dit eget tøj. Nogle patienter har også god gavn af at medbringe læsestof og/eller håndarbejde.
Der forefindes patienttelefon på afdelingen, men man må også gerne medbringe egen mobiltelefon - husk oplader. Der er adgang til trådløst internet.

Vi fraråder at medbringe smykker og andre værdigenstande samt alt for mange kontanter.

Der er daglig stuegang på hverdage mellem kl. 09.00 - 12.30.

Som patient tildeles man en sygeplejerske som kontaktperson, og sammen med en overlæge er de ansvarlige for indlæggelsesforløbet.

Oppegående patienter anvender så vidt muligt eget tøj under indlæggelsen.

Besøgstid

Afdelingen har døgnåbent. Der er fri besøgstid.
Dagligstuen, som ligger ved elevatoren på 6. sal, kan benyttes af både patienter og pårørende.

Kontakt til en indlagt patient

Har du som pårørende brug for at komme i kontakt med en indlagt patient, kan afdelingen stille en patienttelefon til rådighed.
Afsnittet kan kontaktes på telefon 65 41 46 11 eller 65 41 46 12 med henblik på at få telefonen bragt ind til patienten.
Patienterne må naturligvis også gerne selv medbringe mobiltelefoner, tablet m.m. - HUSK i så fald oplader. 

Se i øvrigt afdelingens patientinformation.

Samtale med en sygeplejerske

Har du som pårørende behov for samtale med en sygeplejerske, kan det aftales i afdelingen eller pr. telefon:
Telefon G1: 65 41 46 11
Telefon G2: 65 41 46 12

Samtale med en læge

Hvis du har behov for en samtale med en læge, kan du kontakte afdelingen på telefon  65 41 46 20. Der er mulighed for at booke en lægesamtale enten som fysisk fremmøde eller som en telefonisk samtale. Du kan ikke forvente, at det er muligt med en samtale samme dag, som du ringer, men som regel dagen derefter. 

Hvis du som patient er tilknyttet den kommunale hjemmepleje, har vi et tæt samarbejde med disse allerede fra indlæggelsen. I forbindelse med at du bliver indlagt, får vi automatisk besked fra hjemmeplejen med relevante informationer, og i forbindelse med din udskrivelse, giver vi pr. automatik besked til hjemmeplejen om dine hjælpebehov m.m. Kommunen har således mulighed for at planlægge den videre hjælp efter udskrivelsen.

Som indlagt patient tilbyder vi dig, i forbindelse med din udskrivelse, en udskrivelsessamtale, hvor dine pårørende er velkomne til at deltage.

Vi lægger stor vægt på at  høre om dine oplevelser som patient og også gerne dine pårørendes oplevelser som pårørende. Der er mulighed for at give tilbagemeldinger i "Ris og Ros" kassen, som findes i sengeafdelingerne G1 og G2.

Du er derudover også velkommen til at kontakte personalet eller afdelingssygeplejersken.

APPFWU01V