Skip til primært indhold

Innovation - en del af hverdagen

Odense Universitetshospital har en lang tradition for at arbejde med innovation; afprøvning, implementering og evaluering af nye teknologiske løsninger.

De mange års indsats på innovationsområdet betyder, at vi i dag har mange innovative og digitale løsninger som fast del af driften, hvor de forbedrer behandling og arbejdsgange på OUH.

Fx var OUH det første hospital i Danmark, hvor alle (50) kliniske afdelinger skiftede til elektroniske patientjournaler (EPJ) frem for papirjournaler. Og Region Syddanmark var den første region, der rullede den samme elektroniske patientjournal ud på alle regionens hospitalsenheder.

At OUH har en høj grad af digitalisering, en agil IT-infrastruktur samt en innovativ kultur er forudsætningerne for, at vi nemt og hurtigt kan teste og implementere nye løsninger; de grundlæggende elementer og det digitale fundament er på plads.

På siderne herunder kan du læse om en række af de innovative løsninger, der anvendes på OUH i dag. 

Samarbejde og organisering

OUH's afdelinger og centrale innovationsenhed arbejder tæt sammen med Syddansk Sundhedsinnovation, der er Region Syddanmarks innovationsstab. Ud over den centrale innovationsenhed på OUH, arbejder flere kliniske afdelinger også strategisk med innovation. Fx har Radiologisk Afdeling en intern innovationsafdeling, hvor de bl.a. arbejder med at fryse kræfttumorer i stedet for at operere, og Lungemedicinsk Afdeling J har deres egen innovationsstrategi til at supplere OUH's overordnede innovationsstrategi.

APPFWU02V